Thursday, Jan 11, 2018

صفحه نخست » رابطه عاشق و معشوقی هاشمی رفسنجانی و علی خامنه ای و اعتراضات دی ۹۶

khameneiHashemi_011018.jpgاکبر گنجی خبرنامه گویا

امروز نخستین سالگرد درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی بود. همزمان کلیه رسانه های اصول گرا فیلم هاشمی را منتشر کرده اند که در آن گفته است:"در ایران دو نفر مانند من و رهبری را پیدا نمی‌ کنید که تا این اندازه نزدیک به هم باشند، عشق من آقای خامنه‌ای است. بیش از ۵۰ سال است که ما با هم دوست و همکار هستیم و اسرار جدا از هم نداریم".

این ادعا دروغ محض است. چرا؟


الف- معنای این ادعا این است که علی خامنه ای از همسر و فرزندان هاشمی هم به او نزدیکتر بوده اند. یعنی خانم عفت مرعشی عشق هاشمی نبود، علی خامنه ای که او را حاشیه نشین و فرزندانش را زندانی و ممنوع الخروج از کشور کرد، عشقش بود؟


ب- علی خامنه ای حداقل بعد از خرداد ۱۳۷۶ دیگر چنان رابطه نزدیکی با هاشمی رفسنجانی نداشت. هاشمی چندین بار گفت که پس از پایان دوران ریاست جمهوری اش، ابتدأ دیدارهای او و رهبری به دو ماه یک بار تبدیل شد و بعدها به موارد ضروری کاری کاهش یافت و بسیار کم همدیگر را می دیدند.

پ- خامنه ای اگر شخصاً هم در مراسم افراد انقلابی و ارزشی شرکت نکند، حداقل رئیس دفترش یا فرزندانش را به مجالس ترحیم این گونه نیروها به نمایندگی اعزام می کند. امروز رئیس دفتر خامنه ای- محمدی گلپایگانی- و فرزندانش در مراسم هاشمی شرکت نداشتند. یعنی علی خامنه ای ، هاشمی رفسنجانی را حتی یک انقلابی و ارزشی به شمار نمی آورد، چه رسد به رابطه عاشق و معشوقی.


ت- نیروهای اصول گرای نظامی و غیر نظامی ای که خود را نیروهای انقلابی و ارزشی قلمداد می کنند، نیز، در این مراسم حضور نداشتند. به جای آن، کوشش شان را صرف این کردند که هاشمی رفسنجانی خاطره سازی درباره آیت الله بهشتی کرده و دروغ گفته است(به عنوان نمونه به مقاله "تراژدی دروغ در قامت اعتدال" وبسایت مشرق- یکی از وبسایت های سپاه- بنگرید). آنان حتی به شدت به آیت الله جوادی آملی تاختند که چرا از هاشمی رفسنجانی تعریف و تمجید کرده است؟ آیا نامه «بدون سلام و والسلام» هاشمی در سال ۸۸ به رهبری را از یاد برده اید؟


ث- هر کس اندکی علی خامنه ای را می شناسد، می داند که با رحم و شفقت و گذشت میانه ای ندارد. بسیار متکبر و کینه ای است. حصر چند ساله بزرگانی چون آیت الله منتظری، مهندس میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی ، چند نمونه از کینه توزی اوست. کینه توزی و انتقام گیری ملکه او شده است.

ج- پس از "حرکت اعتراضی مردمی" دی ماه ۱۳۹۶، و شعارهای بسیار رادیکالی که علیه علی خامنه ای سر داده شد، برای بازسازی چهره رهبری ترفندی اندیشیده شد. باید او را فردی صادق، افتاده، متواضع، فرار کننده از قدرت سیاسی ، و...نشان می دادند که ولایت مطلقه فقیه به زور به او تحمیل شد. مجلس خبرگان رهبری همیشه در دست اصول گرایان سنتی و افراطی بوده و هست. همه مدارکش هم نزد آنان است. فیلم انتخاب علی خامنه ای به رهبری را از طریق شبکه های اجتماعی منتشر کردند تا این چهره از او را در اذهان بنشانند. به قول مولوی، علی خامنه ای اژدهای نفس را در جهاد اکبر کشته است.

نفست اژدرهاست او کی مرده است/ از غم و بی آلتی افسرده است

گر بیابد آلت فرعون او/ که بامر او همی ‌رفت آب جو

آنگه او بنیاد فرعونی کند/ راه صد موسی و صد هارون زند

کرمکست آن اژدها از دست فقر/ پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر

اژدها را دار در برف فراق/ هین مکش او را به خورشید عراق

اما مارگیری علی خامنه ای هم برای حیران کردن خلق است. اژدهای نفس او در حال فتنه گری است و دیگران را فتنه گر می خواند.

چ- نزاع کردن بر سر این که علی خامنه ای "مرجع تقلید" و "مجتهد" نبود، بحث بی فایده ای است. او هم به اندازه همه مراجع تقلید و مجتهدان و غیر مجتهدان و افراد عامی می دانست که حکم سرقت، محاربه، زنا، ارتداد، شرابخواری، لواط ، قصاص، و...چیست؟ هر فردی که اصلاً تحصیلات حوزوی ندارد، نیز این ها را بلد است. مگر محل نزاع بر سر دکترای فلسفه دانشگاه هاروارد و پرینستون است که بگوئیم او اصلا لیسانس هم نداشت، چه رسد به دکتری؟ مگر یادتان رفته که در انتخابات مجلس خبرگان رهبری از نامزدها درباره حدث امتحان گرفتند(رجوع شود به مقاله "خبرگان در دشت شقایق − رابطه وثیق خروج "حَدَث" و انتخاب ولی فقیه"). خامنه ای هم به اندازه همه مراجع تقلید می داند که حکم حدث چیست؟

مسأله، مسأله بسیار مهمتری بود. آنان به فردی نیاز داشتند که عمیقاً معتقد باشد "حفظ نظام اوجب واجبات است" و بتواند این را عملی سازد. از ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ تاکنون، از هر ترفند و سرکوبی استفاده کرده و نظام را حفظ کرده است. آیت الله خمینی گفت که برای حفظ نظام می توان کلیه احکام اولیه اسلام را تعطیل کرد و قراردادهایی که حکومت دوجانبه با مردم بسته را نیز می توان یک جانبه ملغی ساخت. علی خامنه ای این کارها را بخوبی انجام داده است. او معترضان را به عروسک های خیمه شب بازی آمریکا و عربستان و اسرائیل تبدیل می سازد. اما شعارهای سر داده شده را نمی توان فراموش کرد.

فیلم های "مجلس خبرگان رهبری" و "معشوقه هاشمی بودن خامنه ای" را از منظر بازسازی چهره علی خامنه ای نگاه کنید. می خواهند چهره ای از او بسازند که واقعیت ندارد. نمی توانند، چون: سلطان اینک عریان است.

آدرس کانال تلگرام اکبر گنجی: https://telegram.me/ganji_akbarCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com