Sunday, Feb 25, 2018

صفحه نخست » آقای مخملباف، شما همان محسن چریک سابق هستید، فرزام کرباسی

Farzam_Karbasi.jpgآقای مخملباف، شما دربرنامه اخیرتان در بی بی سی فارسی، عنوان کردید: اگر شاهزاده رضا پهلوی پسر شاه باشد، و ادعای شاهی داشته باشد، شما هم چریک هستید. (همانند روزگار جوانیتان، که هنوز مایه افتخارتان است) بله درست فرمودید، شما نه تنها هنرمند نبوده ونیستید، بلکه همان چریکی هستید که در پی مبارزه مسلحانه و عملیات تروریستی بودید وبه همین جرم‌ها هم در زندان محمد رضا شاه پهلوی به سرمی بردید وآنچنان که در این سالیان نام هنر و هنرمند را آلوده کردید (هنر عرصه پاکی و پاکی هاست. وهنرمندان دارای رفتار و گفتار و اندیشه پاک هستند) آن روزگارهم، نام زندان سیاسی را لکه دار کردید.

ازآنجا که دستی برآتش هنر دارم و معنی هنر و هنرمند راستین را درک کرده‌ام، به خود اجازه میدهم که شما را هنرمند ندانم. شما کسی بوده و هستید که براساس همراهیتان با انقلابیون ۵۷ وبه دلیل وجود سرکوب گسترده هنرمندان واقعی و فراربخش بزرگی از آنها ازبیم جانشان واز بیم حملات شما انقلابیون ۵۷، عرصه خالی مانده فضای هنری ایران را غنیمت شمرده و پا به میدان هنر البته از نوع انقلابیش که مد آن زمان بود نهادید. در تمام آن سالها از حمایت کامل رژیم سرکوبگر و ضد ایرانی خمینی برخورداربودید. زمانی هم که ظاهرا از قالب کارگردان حکومتی و انقلابی بیرون آمدید، بازهم از حمایت جناح چپ حکومت برخورداربودید و چنان که خود شما نیزعنوان کرده‌اید، آقای سید محمد خاتمی از دوستان عزیزشما بوده و هست.

به همان اندازه که افتخار شما دوستی با محمد خاتمی است، کسی که از دیرباز در حلقه یاران خمینی جنایت کار جای داشته و هیچ گاه از گل نازکتر به مرید و مرادش خمینی نگفته است، و هشت سال ریاست جمهوری رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی را عهده دار بود، به همان اندازه من به عنوان یک تن از هشتاد و اندی میلیون تن از مردم ایران افتخار میکنم که دوستدار اندیشه و منش ایران دوستانه شاهزاده رضا پهلوی هستم. اندیشه‌ای که ریشه در خانواده او دارد. پدرو پدر بزرگ ایشان، خدمات شایانی را به ایران و ایرانی نمودند که نسل جوان برخلاف پدرانشان سپاس گزار آنها هستند (امروز حتی وابستگان حکومت جمهوری اسلامی مانند صادق زیبا کلام‌ها هم به خدمات پهلوی‌ها اعتراف میکنند) چرا که در ۴۰ سال گذشته با همه وجودشان حس کرده‌اند که رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامی در کلیت آن، با اندیشه ضد ایرانی، چه بلایی بر سر ایران آوردند.

به کانال خبرنامه گویا در تلگرام بپیوندید

آنچنان که شما با صدای بلند وبی پروا اعلام کردید که "اگر رضا پهلوی میخواهد شاه باشد (امری که به گفته دوست و دشمن، ایشان هیچ گاه ادعای آن را نداشته اند) من هم چریک هستم" من هم با صدای بلند اعلام میکنم، به عنوان یک تن از میلیون‌ها دوستداران اندیشه و منش ایران دوستانه شاهزاده رضا پهلوی، با سلاح قلم و پیروی ازاندیشه‌ی دوری ازخشونت، که ایشان به آن عقیده دارند، با سلاح قلمم در برابراندیشه خشن شما که خود را چریک اسلحه به دست مینامید، می‌ایستم و مبارزه میکنم. چرا که امروز سال ۵۷ نیست و شما نمیتوانید با خاک پاشیدن به چشم مردم واقعیت‌ها را آن طور که خود میخواهید وارونه جلوه دهید.

شما همان چریکی هستید که آن زمان هم که در جایگاه هنری که برای خود درست کردید، قرار میگیرید، ازتروریستی با نام دیوید تئودوربلفید با نام دوم داوود صلاح الدین (شخصی که با دستور وحکم خمینی در سال ۱۳۵۹ در پوشش پستچی در آمریکا علی اکبر طباطبایی را در مقابل منزلش با شلیک سه گلوله به قتل رساند) در فیلم سفر قندها استفاده کردید و او را درنقش دکتری انسان دوست جا میزنید. سوال من از شما به عنوان یک مخاطب این است، در ایران قحطی هنرپیشه بود که شما از یک تروریست در فیلمتان استفاده کردید؟!

نکته اینجاست که، عرصه هنر در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی، تا اندازه‌ای آلوده شده که کارگردانش چریک پیشین است و هنرپیشه فیلمهای این چریک هم تروریست حرفه‌ای است که خود به قاتل بودنش در مستند دیگری اعتراف کرده است. (در سال ۲۰۰۶ یک کارگردان فرانسوی مستندی از داود صلاح الدین با عنوان "آمریکایی فراری" ساخت. صلاح‌الدین در این مستند به ترور علی اکبر طباطبایی با حکم روح‌الله خمینی اعتراف می‌کند.

آقای مخملباف، بهتر است کمی به اعصابتان مسلط باشید و به براندازی حکومت مورد علاقه رفیق شفیقتان، محمد خاتمی نگاه کنید و بگذارید که ما ملت ایران که شما هم شامل آن میشوید، در یک رفراندوم، اما پس از سرنگونی جمهوری اسلامی نظر خود را اعلام کنیم که میخواهیم شاهزاده رضا پهلوی پادشاه ایران باشد و یا به نظام جمهوری رای خواهیم داد. نه شما، نه بنده در هر جایگاهی که هسنیم، این اجازه را نداریم که بخواهیم این حق را از ملت ایران بگیریم و برای آنها تعیین تکلیف کنیم.

شما نسل ۵۷ یک بار جنایتکاری مانند خمینی را به اریکه قدرت نشاندید و از امتیازهای این پشتیبانی هم استفاده مالی و نامی کردید. بهتر این است که امروز با استفاده از فرصت آزادی عملی که در خارج از ایران دارید در راستای براندازی جمهوری اسلامی گام بردارید.

سخن آخر اینکه: آقای مخملباف، آن کسی که باید تصمیم بگیرد که رضا پهلوی پادشاه بشود یا نه ملت ایران است. نه شخص شما
به امید پیروزی نور بر تاریکی و برانداختن فرقه تبهکار حاکم بر ایران.

مطلب قبلی...
مطلب بعدی...


Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy