Sunday, Jan 27, 2019

صفحه نخست » قربان آن پستانِ مادر گاز زدنت برم پوتین جان!؛ ف. م. سخن

3A725479-A6BD-4F5C-A7DA-3A1164C06861.jpegالحق که روسی پوتین جان!
الحق که از نواده های لنین و استالینی!
مادر کا.گ.ب. همچو تو را نزاییده نازنین، با آن لبخند ملیح ات!

عجب پستانی گاز گرفتی! من که حظ کردم! دیدم نه! این خرس شمالی، همان خرس تیز دندان و تیز چنگال است که همیشه بود و تیزی هایش کند نشده!

همیشه گفتم و باز هم میگم که بهترین سیاستمداران جهان را در روسیه باید جُست! سیاستمدار روس، به تنها چیزی که همیشه فکر می کند منافع روسیه است و بس! دیگر این بابای من است این مامان من است این دوست من است برایش معنی ندارد! دو سه گیلاس ودکا را می رود بالا و «نزدوروویه» ای می گوید و «دازدراوویت راسیا» یی بر زبان می آورد و بسم الله! هجوم می برد برای کسب منافع برای کشورش!

در سال ۱۹۱۷ هم که ناقلا ها انقلاب سوسیالیستی کردند و از اتحاد خلق های تحت ستم جهان سخن به میان آوردند، نظرشان این بود که خلق های تحت ستم جهان را دو لپی قورت بدهند که نصف اش را دادند و نصف اش را هم امریکا نگذاشت که قورت بدهند!

حالا چهار تا آخوندک، به خیال خودشان، رفته اند توو کار با عرض معذرت، خر کردن این روس های مو طلایی و چشم آبیِ ودکاخور! خبر ندارند که این ها «خلق ها» را تشنه می برند لب «آب های گرم»، و همان جا ول شان می کنند تا با رآکتور هسته ای از رده خارج سر گرم شوند و قرآن فتوکپی ورق بزنند!

امروز دیگر اوج گاز زدن پستان مادر توسط روس ها بود. معاون وزیر خارجه روسیه همچین واضح و علنی، برگشت گفت که روسیه را نمی‌توان متحد ایران در سوریه نامید و همه از جمله ج.ا. می دانند که ما مخلص اسراییل هم هستیم و یک موی گندیده اسراییل را به هزار تا جمهوری اسلامی و خامنه ای و روحانی نمی دهیم!

ج.ا. بی نوا را بگو که فکر کرد حالا از روسیه به او چه ها خواهد ماسید! پایگاه هوایی در اختیارش گذاشت، با «بالالایکا» و «گارمان» اش انواع و اقسام رقص ها کرد، پاچه خارید، لنگ مالید؛ اما روس پر رو، یَک گاز زد به سینه ی مجروح سید علی، که صدای جیغ اش را بعدا خواهیم شنید!

دست ات درست «روسیا» جان! روسیاه هم باشی واسه دیگران هستی نه واسه خودیات!

بخور سید علی بی نوا که حق ات ه بخوری!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy