Thursday, Jul 11, 2019

صفحه نخست » «کورد» بودن و اتنیک بازی تان فقط برای ما اپوزیسیون است؟! ف. م. سخن

28BCE1AF-EA03-45AC-A134-86A498D4750C.jpegبا خرسندی و شعف بسیار، شنیدیم که در جلسه ای در نروژ، نمایندگانی در سطح رهبری، از چهار حزب کرد با مقاماتی از جمهوری اسلامی دیدار و گفت و گو کرده اند.

این چهار حزب عبارتند از:
«حزب دمکرات کردستان»، «حزب کومله کردستان»، «حزب کومله زحمتکشان کردستان ایران» و «حزب دمکرات کردستان ایران».

البته «رادیو فردا» نام غلط این احزاب را تغییر داده و «کوردستان» را تبدیل به «کردستان» کرده، که گمان نمی کنم این غلط گیری باب طبع «کورد»های این احزاب باشد.

آقایان این احزابِ «کورد»، که خود را «کرد» و اهل ایران و «کردستان» نمی دانند، بعد از زور زدن های بسیار برای ایجاد تفرقه در میان اپوزیسیون «ایرانی»، که کرد و ترک و بلوچ و لر و غیره برایشان یکی است و همه را ایرانی می دانند و می خوانند و خواهان مبارزه ی یک پارچه با حکومت اسلامی هستند، نتیجه ی کارشان این شد که «موش بزایند» و با قاتلان کردهای ایرانی، به گفت و گو بنشینند.

چشم ما روشن و چشم مردم کردستان روشن که کسانی به عنوان نمایندگان «کورد» دست به چنین اقدام سیاه و موهنی زده اند.

البته برای ما «ایرانیان» (یعنی کرد و ترک و بلوچ و لر و ترکمن و مازندرانی و خراسانی و تهرانی و دیگران) مهم نیست که «غیر ایرانیان» و «کوردها» و کسانی که از داشتن شناسنامه ی ایرانی شرمنده هستند با چه کسانی نشست و برخاست می کنند، اما اشاره به این جلسه، از آن روست که چشم جوانانی که تصور می کنند، کسانی که در بحث های اپوزیسیون شرکت می کنند، و دائم در حال ایجاد تفرقه و طرح مسائل بی ربط از داستان های تجزیه طلبان باسک اسپانیا تا جدایی خواهان کانادا (!) به منظور آموزش ما برای پذیرش چند صدایی و رعایت حقوق اتنیکی (!) هستند، باز شود و ببینند که همه ی این «حق ملل بازی» و «حق اقوام خواهی» ها نه از بغض معاویه -یعنی جمهوری اسلامی- که برای تکه تکه کردن ایران است.

تردیدی ندارم جواب این «کوردها» را به زودی «کردها» یعنی ساکنان کردستان ایران، که «ایرانی» هستند و خود را متعلق به سرزمین ایران و «ایرانی» می دانند، خواهند داد.

کوردها هم می توانند تشریف ببرند با خودِ خامنه ای ملاقات کنند و ما هم ناظر این ملاقات ها خواهیم بود و به تلاش های ضد ایرانی شان خواهیم خندید!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com