Wednesday, Aug 14, 2019

صفحه نخست » صبحانه با «ف. م. سخن»؛ موضوع: صادق زیباکلام و رفتار متمدنانه اپوزیسیون بر انداز!

D0493AF5-76DF-4675-81C2-3ED5B22DEB64.jpegصبح بخیر صادق جان!

روز م را با فرمایش های شما در باره ی اپوزیسیون برانداز آغاز کردم و چنان دچار سرور و شادمانی شدم که فکر کنم تمام روز م با خوشی و خنده بگذرد. نوشته اید که اپوزیسیون بودن شرایط خاصی ندارد! چطور ندارد برادر جان؟! یکی از شروط اپوزیسیون بودن، داشتن عشق به کشور و آگاهی ست. حالا اگر کسی عاشق کشورش نباشد و ناآگاه باشد و بگوید من اپوزیسیون ام، مثل این است که کسی بی سواد باشد و بگوید من استاد دانشگاه هستم! این تقصیر استادها نیست که! تقصیر آن شخص بی سواد است!

خب! از اپوزیسیون گذشته، خودتان چطورید؟ بالاخره سفارت سوئد جواب تان را بعد از ۵ سال برای نامزد نوبل کردن علی مطهری داد، و او را نامزد کرد یا نه؟! شنیدم نروژی ها از این که سوئدی ها را به جای آن ها مخاطب قرار داده اید کَمَکی خندیده اند؟ آیا معذرت خواهی شما را به خاطر این سوتی تاریخی بالاخره قبول کردند یا نه؟!Copyright© 1998 - 2019 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com