Monday, Aug 19, 2019

صفحه نخست » احمد آقا جان! مراقب لقب شرف اهل قلم ات باش!؛ ف. م. سخن

924D5915-A528-48A9-B81B-00B61F5DBF2C.jpegصبح بخیر احمد آقا جان زید آبادی!
نظر ت در باره ی فیلم یک آخوند پیر که جلوی پای خانمی ترمز زده بود و مسیح علی نژاد آن را پخش گسترده کرده بود خواندم. بعد هم در پاسخ علی نژاد به شما متوجه شدم که این آخوندک پیر، مقام دانشگاهی داشته و «پیریّت»اش همراه با مقام و مسوولیت بوده یعنی یک آخوند معمولی نبوده، که خواسته باشد دور از چشم خانم بچه ها، یک لاس خشکه ای جهت تنوع و رفع ملال بزند.
شما از زاویه ی اخلاقی به این موضوع نگاه کرده ای، ولی واقعیت این است که ما در میدان جنگ با آخوندها هستیم، و با وجود این که آن ها دست بالا را در شنود و استراق سمع و برداشتن فیلم قاچاق در اتاق خواب ها و غیره دارند، مردم هم وسیله ای به اسم موبایل در دست دارند که به جا یا بی جا، آن را در پاچه آخوندها می چپانند.
شما هم وسط این جنگ هستی احمد آقا جان، و آدم معتدل و مطلوبی هم هستی احمد آقا جان و لقبی هم به شما داده شده به عنوان «شرف اهل قلم» احمد آقا جان که باید خیلی مراقب باشی، در این جنگ تن به تن، با حمایت فوق اخلاقی، از یک آخوند غیر اخلاقی، آن را از دست ندهی احمد آقا جان. برای توجیه مساله هم فقط به این جمله توجه کن، که اگر این آخوند در مقابل همسر شما ترمز زده بود و همسر شما از این یارو فیلم گرفته بود، چه می گفتی؟!Copyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com