Thursday, Jun 25, 2020

صفحه نخست » قطع بار سنگین بودجه تشکیلات امام راحل و ایجاد موقوفه‌ای آبرومند برای آن، عبید سن خوزانی‎

Obeid_Sankhozani.jpgبه اعتقاد من بودجه دولتی سنگینی که هرسال به حاج حسن آقا، نواده خمینی داده میشود که ایشان دم ودستگاه امام راحل را با حفظ عزت وآبروی امام گردانده و اداره کنند، با توجه به تحریم‌ها، بکلی باید قطع گردد، به ویژه در شرایط فعلی که دست دولت و خزانه به سبب تحریم‌های کشنده آمریکا بسیار تنگ شده و حتا شایع است که دولت قادر به تامین و پرداخت حقوق کارمندان نیز نمی‌باشد اگر دست به چاپ شبانه روزی اسکناس نمی‌زد.

ازسوی دیگر بالاخره باید عزت و احترام امام راحل را هم به نحوی حفظ کرد وحاج حسن آقا را درچنین شرایطی درتنگنا قرار نداد.
احتمالا راههای متعددی برای رفع این مشکل میتوان پیدا کرد که من به دو نمونه آن اشاره کرده و بقیه راهها را به عهده کارشناسان واگذار میکنم.
نخست میتوان برای خمینی هم مثل بقعه امام رضا موقوفه‌ای تاسیس کرد و ازطرفداران او که خیلی هم ازقرار زیاد هستند و هنوز هم مجیز او را میگویند درخواست کمک کرد. مگرخمس و ذکات شامل حال سید مرده یا مجتهد مرده نمیشود؟ این یک راه.

اما راه دوم را پس از شرح مختصری که لازم میدانم، خواهم نوشت به این ترتیب که ما پس ازآن دوازده امام و البته امام موسی صدر، یک امام دیگری هم داشتیم که ازقرار او را برای نخستین بار بنی صدرکم عقلی کرده یا همین حسن روحانی بی شعوری کرده و او را "امام" خواند و این تخم لق دردهان مردم افتاد و از آن پس هرکس سید روح الله خمینی را که حتا "آیت الله" بودن و تائید و تصویب "توضیح المسائل"او نیز انصافا قابل قبول نبود و نیست ازبس که درآن شر و ور و مطالب سکسی خلاف نوشته و توصیه شده است، مثل نزدیکی با الاغ و اسب و شتر یا تفخیذ با بچه شیرخواره یا وطی نکردن با دختر ۹ساله (انگار وطی با دختر بالاتراز ۹ساله را مجاز میدانسته که تنها درمورد دختر۹ساله و کمتر ازآن را ممنوع اعلام کرده است). بگذریم، یک کسی را به ناحق امام کردند و امام خواندند هم او را پرتوقع کردند، هم به سبب همین امام خواندن او تعهداتی به گردن مردم بیچاره و ستمدیده و هستی از دست داده افتاد.
به این شرح که او پس از آنکه با زد و بند با کشورهای غربی و در راس آنها آمریکا و کارتر، توانست خود و دارو دسته‌اش را با وقاحت تمام به قدرت رساند که حتا خوابش را هم روزی نمی‌دید، شروع کردند به پیاده کردن مردم همیشه درصحنه‌ای که با آن رشادت وجان باخت، آن حکومت پیشین را سرنگون کرده بودند و چون اموال و ثروت غارت شده از این راه، بسیار زیاد شد، با این وجود آنرا برای پیاده کردن مردم کافی ندیدند و آمدند یک حساب ویژه‌ای نیز به نام "حساب صد امام" در بانکها بازکردند که مردم بدبخت و ساده دل یا کسانی که می‌ترسیدند تمام ثروت آنها بوسیله لات و لوط‌های رژیم و در راس آنها خمینی و کمیته و دارو دسته‌هایش مصادره شود، بیایند باج سبیل و شتیلی به این امام تازه تاسیس را تحت عنوان هدیه و بخشش و پیش کش و... به آن حساب صد امام واریز کنند.
حال من پیشنهاد میکنم که این حساب صد امام، پس از او که دیگر امامی تا حال ساخته نشده یا ظهور نکرده، به حاج حسن آقا نواده او انتقال داده شود و پس از او اگر این حکومت ادامه پیدا کرد، کاره دیگه، از حاج حسن آقا به جانشینان او انتقال یابد.
به ویژه من ازآن وحشت دارم که بزودی یک آدم فاضل حقوق دانی بیاید علیه آقای سید علی خامنه، اقامه دعوا کند واین مرد مقدس و شریف و دست پاک و دلرحم را به سوء استفاده ازحساب صد امام بکند که ایشان ازتاریخ درگذشت امام خمینی این حساب را که به "امام" تعلق داشته بی جهت و بدون دلیل غصب کرده و علیه او به دادگاههای داخلی و خارجی شکایت کرده و علاوه براصل، بهره و مزایای دیگر آنرا نیز طی این سی و اندی سال بلعیده است وبه این ترتیب تا قران آخر از حلقوم ایشان بیرون بکشد وحضرت عظما دراین سن تقاعد به زندگی سختی گرفتارآیند که گفته‌اند مصیبت بود پیری و نیستی.

البته اگر این حساب به جای حساب صد امام، مثلا بعنوان "حساب صد رهبری" بازشده بود، صد درصد باید اختیارات و دخل و خرج آن به رهبربعدی که ایشان هستند داده میشد، اما این کاملا خلاف شرع، عرف و حقوق بین المللی است که کسی بدون آنکه واجد شرایط باشد اینگونه از مزایای این حساب، طی این مدت طولانی سوء استفاده کرده باشد.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com