Wednesday, Sep 16, 2020

صفحه نخست » جناب تاج زاده! هر وقت اداره راهنمایی از جریمه رانندگی ۳۰ سال پیش شما گذشت، آن وقت ما...؛ ف. م. سخن

1289255C-FC67-4E6F-B608-9A99804070FF.jpegاین روزها اصلاح طلبان حکومتی تلاش بسیار می کنند که از آیت الله صانعیِ در گذشته، یک آیت اللهِ استثنایی و نوگرا و چه و چه درست کنند.

البته کار اصلاح طلبان همین است و انتظاری جز این از آن ها نمی رود.

اما تعداد جنایات آیت اللهِ جهنم مکان بیش از آن است که با صدها آفتابه آب از چشمه ی زمزم هم پاک و زدوده شود.

امروز تاج زاده از قول مولوی عبدالحمید در اینستاگرام خود نوشته است که آیت الله صانعی عالِمی نو اندیش و تاثیر گذار و چه و چه بوده است.

درست مثل این است که در ستایش قاتل ده ها نفر بگوییم که جناب استاد، ریاضی دانی بزرگ، پزشکی والا، یا چه می دانم فیلسوفی ابداع کننده ی نظری جدید بوده است!

انگار این ها دلیل می شود برای این که بگوییم طرف قاتل ده ها جان عزیز و نازنین نبوده و چون این ها بوده، حالا قاتل بودن اش چندان مهم نبوده است!

خدمت جناب تاج زاده و تمامی ماست مالان حکومت نکبت عرض می کنم که هر گاه اداره ی راهنمایی، از جریمه سی سال پیش شما به خاطر عدم رعایت حق تقدم گذشت، ما هم از جنایات این آیت الله «نو اندیش و تاثیر گذار» می گذریم.

1CAC296B-B539-41A4-BAC4-8DBE33728CCD.jpeg

0690EE2F-AD27-4D06-920A-63C8241440EA.jpegCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com