Wednesday, Sep 30, 2020

صفحه نخست » تاملی بر پیام نوین شاهزاده، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی، بیژن صف سری

Bijan_Safsari.jpgاین روز‌ها طرح پیشنهادی شاهزاده رضا پهلوی تحت عنوان "پیمان نوین" نقل محافل وطنی است، خاصه بین افراد و گروه هایی که دغدغه ازادی مام وطن را دارند، و در این رهگذر هر کسی به ظن خود از این پیام شاهزاده برداشت و تفسیر خاص خود را دارد، گروهی ان را فصل الخطاب برای اتحاد بین اپوزیسیون میدانند و گروهی هم اعلام رهبری شاهزاده برای به حرکت در اوردن جنبشی فراگیر در بین ملت ایران می‌خوانند و گروه سومی هم هستند که وقعی به این پیام شاهزاده نمی‌گذارند چرا که این پیام همچون پیام‌ها‌ی دیگرشان بدون ارائه راهکار عملی صرفا یک شعار بدون قبول پذیرش مسئولیت آنچه ارائه میدهند، صرفا یک شعار تکراری می‌خوانند.

.

بی شک اندیشه و اهداف وطن‌پرستانه شاهزاده رضا پهلوی، دارای جذابیت و بلکه قابل اعتنا است خاصه که در پیام نوین ایشان اگر چه حرفی تکراری است اما به درستی پاشنه اشیل اپوزیسیون منفعل را تشخیص داده و تاکید بر اتحاد بین مخالفان رژیم منحوس جمهوری اسلامی می‌کنند اما آنچه این باورمندی به شاهزاده فهیم و خوش فکر را متزلزل می‌سازد پیشینه‌ی عملکرد ایشان در تمام سالهایی است که تصورناجی و حامی بالفعل را درملتی گرفتار ظلم و فقر بوجود آورده بودکه نهایتا در ادامه حرف‌ها و ایده پردازیهای بی پشتوانه و بدون راهکار، و ایضا بدون قبول پذیرش مستقیم مسئولیت انچه در قالب نسخه مبارزاتی برای نجات ملت می‌پیچند، باعث یاس و نا امیدی ملتی میگردد که امید‌ها به نوه رضا شاه، پدر ایران نوین داشته‌اند چرا که به مصداق آن شعر معروف خواجه شیراز، در رهِ منزلِ لیلی که خطرهاست در آن / شرط اول قدم آن است که مجنون باشی.
نگارنده خود دوبار سعادت دیدار ایشان را که بنا به دعوت خودشان، در ابتدای پناهندگیم به آمریکا بود داشته‌ام که حاصل ان دو دیدار نوشتن مقاله ایی در همان زمان تحت عنوان "بگذارید این شازده، شاهزاده باقی بماند"، در سایت گویا نوشتم که در این لینک می‌توانید بخوانید.
قابل توجه است اگر بدانید که بعد از انتشار این مقاله رئیس دفتر ایشان جناب اویسی در تماسی که با نگارنده میگیرند به صراحت و با تمجید از انچه در باره شاهزاده نوشته بودم میگویند حرف دل ما (اطرافیان و نزدیکان شاهزاده) را گفتید.
در بخشی از مقاله یاد شده پرسشی را بدین شرح مطرح ساختم که چرا اندیشه‌های مترقیانه و جذاب شاهزاده که در رسیدن به اتحاد و همبستگی و ایضا رشد اقتصادی و فرهنگی مدام تبلیغ و ترویج می‌شود، تاکنون، منشا خیری در ایجاد تشکل‌های کاریزما و قابل قبول ملت ایران نبوده است و ایضا چرا احیانا از چشم جامعه جهانی نادیده گرفته می‌شود؟ تا بدانجا که قدرت‌های تاثیرگذار در تحولات جهانی، چون ابر قدرتی مانند آمریکا که از قضا شاهزاده در همسایگی کاخ سفید و در نزدیکی با همین تصمیم سازان جهان امروز، زندگی میکنند. وقعی نمی‌گذارند؟ همسایگانی که برای گفتگو با افراد کم اهمیت ودست چندم ازمیان مخالفان نظام منحوس جمهوری اسلامی ویا رایزنی با احزاب چند نفره اپوزیسیون خارج از کشور وحتی برای ملاقات با افراد نفوذی رژیم غاصب، سر و دست می‌شکنند و مدام در حال دیدار هستند از گفتگو با شاهزاده فهیم و خوش ایده پرداز ما پرهیز میکنند؟
البته نگارنده بعد‌ها در ماجرای ملاقات شاهزاده با چند سناتور نه چندان مهم گنگره آمریکا که به واسطه یک پناهنده سیاسی جزء ترتیب داده شده بود به پاسخ پرسشی که در مقاله‌ام مطرح ساخته بودم رسیدم، و فهمیدم شاهزاده حتی برای ملاقات با کمترین رجل سیاسی امریکا قادر به ایجاد تماس مستقیم و بی واسطه برای گفتگو نیستند تا جائیکه یک پناهنده سیاسی که چند سالی بود به امریکا امده بود و رابطه دوستانه‌ای با چند نماینده برقرارکرده بود امکان ارتباط بین شاهزاده و چند سناتور گنگره را فراهم می‌سازد و حال تو خود حدیث مفصل بخوان ازین مجمل.
الغرض به گمانم ملت ایران و حتی بسیاری از علاقمندان شاهزاده که نگارنده از زمره آنها است، بیش از آنکه شازده خوش پوش و خوش فکر را یک آلترناتیو بدانیم، باید برای همه حقارت هایی که از حضور زمامداران امروز خود در مجامع بین المللی احساس می‌کنیم، شازده را برای به رخ کشیدن گذشته خود به چهانیان حفظ کنیم و قدر بدانیم، و بگذاریم شازده، شاهزاده باقی بماند.

بیژن صف سریCopyright© 1998 - 2020 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com