Friday, Jun 11, 2021

صفحه نخست » جناب بهنود هم رای نمی دهند؛ استاد م کج و کوله از آب در آمد؛ ف. م. سخن

C216FC3B-CE67-41B1-9259-7E101C37DB3A.jpegمی گویند ماهی را هر وقت از آب بگیرید تازه است. هر تصمیم غلطی هم که انسان در طول زندگی اش می گیرد هر زمان که تصحیح شود به موقع است.

این که جناب بهنود، تصمیم گرفته اند در انتخابات ۱۴۰۰، رای ندهند، تصمیمی صحیح و نیکوست که قطعا خیر آن به هواداران و جوانان دوستدار ایشان خواهد رسید.

حضور در انتخابات را نمی توان به طور کلی حُسن دانست. در انتخاباتی که انتخابات نباشد، و شخص رای دهنده، امکان انتخاب فرد مورد نظر خود را نداشته نباشد، هیچ گونه فایدتی نمی توان دید.

حضور در انتخابات، به شکلی که در جمهوری اسلامی برگزار می شود، نه تنها شان و منزلت سیاسی، بلکه شخصیت فرد را پایمال می کند.

هر گاه زور آدمی به دستگاه حاکم نرسد و او با قدرتی که دارد شان و شخصیت آدمی را زیر پا له کند، کسی بر فرد در هم شکسته ایرادی نمی تواند بگیرد، اما چه می توان گفت به کسانی که خود به دست خود، طناب دار بر گردن شخصیت خود می اندازند و صندلی زیر پای شان را خود فرو می اندازند؟

و بدتر از آن، موجب خواری و خفت هواداران و دوستداران شان می شوند؟

تصمیم جناب بهنود، تصمیم درستی ست. امیدوارم شهامت خروج از صف استاد کج و کوله در دیگر کسانی که هنوز به کلاه شعبده بازی حکومت به امید در آمدن خوشبختی و پیشرفت ایران از آن چشم دوخته اند به وجود آید و حداقل شان انسانی انسان ها با این کار ساده و بی خطر حفظ شود.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy