Friday, Jul 30, 2021

صفحه نخست » بستن شاهراه جهانی اینترنت یعنی خوردن مهر باطل شد بر جمهوری اسلامی، علی‌اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr.jpgآیا تصویب طرح صیانت از فضای مجازی از سوی مجلس فرمایشی و انتصابی رهبر رژیم، پایان این بساط بد خیم را رقم می‌زند؟
دیکتاتور بعد از اینکه موفق می‌شود. چند خیزش مردمی را سرکوب کند. برای محکم کاری، قلعه امنی برای خود تشکیل می‌دهد. با برج و باروی خودی‌ها، همپالگی‌ها، بله قربان گو‌ها، صد در صد وفادارها، تا حلقه قدرت را، با راس هرم قدرتی که، قبلا فکر می‌کند. پولاد وش نموده، همسان ساخته، پناهگاه امن خود را، با مجمعی از کوتوله‌های سیاسی، حلقه یاران یکدست و یک رنگ بله قربان گو، برای بقا، شکل نهایی داده و غیر قابل نفوذ نماید.

با مجلس یک دست خودی، ریس جمهور خودی و سران قوای خودی و.. ‌ خودی، تصور می‌کند ‌. تضمین بقای خود و رژیم‌اش را، کاملا تأمین نموده است. قبلا کمی احتیاط و دور اندیشی و مصلحت اندیشی را روا می‌دانست. ‌اما این بار تصور میکند‌‌. همه چیز سرجای خود و تضمین شده است‌. در نتیجه شروع به صدور فرامینی می‌کند. تا پهنه قدرت و ضمانت بقای خود و نظام‌اش را دو قبضه نماید. آنچه را مزاحم می‌داند. بدون ارزیابی، بررسی سود و ضرر و زیان، بود و نبود آن، حذف، یا اضافه یا جرح و تعدیل می‌کند. محور بررسی این سود و زیان بود و نبود، خود و بقای قدرت‌اش است، شخص سومی در کار نیست ‌، فراتر از نوک دماغ قدرت، نگاه نمی‌کند. نمی‌اندیشد. این است. که اینترنت را چینی وار محلی می‌کند. جستجوی گوگل را ممنوع می‌کند و شاهراه جهانی دیجیتالی را، با دیوار آتشین مسدود می‌کند...... درست در ایامی که تصور می‌کند. کاخ آرزوها و رویاهایش، با این بگیر و به بند‌ها تکمیل گردیده، از لای پنجره فریاد مرگ بر دیکتاتور می‌شنود. قبلا به وی گزارش این فریادها را می‌دادند. اکنون شخصا و با گوش خود و در همان نزدیکی‌ها، فریاد مرگ بر خود را می‌شنود. میلیونها نفر، کار خود را با بستن و تضعیف اینترنت، یا بومی کردن آن از دست داده‌اند. اینها نیز، به جمع بی آب‌ها، بی برق‌ها، بی نان‌ها و بی...‌ها و در مجموع مخالفین خود و نظام‌اش، می‌پیوندند و چون در شاهراه جهانی اینترنت، عقل مضاعف، شعور مضاعف و آگاهی و جهان بینی و خرد و دانایی و توانایی مضاعف یافته‌اند. این بار با سازمان دهی و مدیریت برنامه بر اندازی، اداره میدان‌های میلیونی مبارزه را بعهده گرفته و بطور حساب شده، با دقتی ریاضی، رهبری مبارزات میدانی، با دیکتاتور و بساط بد خیم‌اش را، بهمراهی توده‌ها آغاز می‌کنند. پایان ماجرا در یک قدمی است.Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy