Monday, Sep 27, 2021

صفحه نخست » ریختن چای توسط مرد برای زن در تلویزیون ایران ممنوع شد

امیرحسین شمشادی، مدیر‌ گروه آموزشی روابط عمومی دانشکده خبر در صفحه توییتر خود نوشت:

در تلويزيون ايران پخش آگهی «چایی ريختن مرد برای زن، نشان دادن هر نوع نوشيدنی قرمز، دستكش چرم برای زنان، مرغ بريونی، خوردن ساندويچ و پيتزا، پوشيدن لباس آستين كوتاه، نشان دادن مرد و زن تنها، نشان دادن دو پسر تنها در منزل» ممنوع است

tea.jpgCopyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy