Saturday, Oct 16, 2021

صفحه نخست » همۀ پیش بینی‌های مدیر مسئول کیهان، احمد زیدآبادی

az_101621.jpgحسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامۀ کیهان طی یاداشتی با عنوان "مگر چند میدان خراسان داریم؟" ضمن تأکید بر لزوم خرج ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (ان.پی.تی) یادآور شده است:


"در کیهان به گواهی نسخه‌های آن که برای همگان قابل دسترسی است، ارسال پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل و کشدار شدن چالش پیش‌بینی شده بود..."
من برای راستی‌آزمایی ادعای مدیر مسئول کیهان آرشیو این روزنامه را مرور کردم و به این نتیجه رسیدم که روزنامۀ کیهان تا یک سال قبل از پایان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی که احتمال ارجاع پروندۀ اتمی ایران به شورای امنیت منتفی به نظر می‌رسید، مرتب اصرار داشت که این پرونده به طور قطع به شورای امنیت ارجاع می‌شود که البته نشد. اما در آخرین سال ریاست جمهوری خاتمی و بخصوص در سال نخستِ ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که ارجاع پروندۀ ایران به شورای امنیت کاملاً قابل پیش‌بینی بود، روزنامۀ کیهان با قاطعیت اصرار می‌کرد که پرونده هرگز به شورای امنیت ارجاع داده نخواهد شد که البته شد!

این هم مستنداتش:

«شريعتمداري در ادامه، ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت را يك تهديد توخالي دانست و گفت: ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت تاكنون به عنوان يك تهديد توخالي مطرح بوده است.»
(روزنامه كيهان 8/شهريور/1383)

«آمريكا و متحدانش مي‌دانند كه ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل به معناي حذف و كنترل و نظارت بر چرخه فن‌آوري هسته‌اي ايران است و ناگفته روشن است كه تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن اين «اهرم» نيستند. بنابراين مسئولان كشورمان بايد احتمال ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت را از ميدان محاسبات خود در چالش هسته‌اي اخير خارج كنند.»
(يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 22/شهريور/1383)

«اما نكته در خور توجه اينكه اساسا آمريكا و متحدانش در پي ارسال پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل نيستند.» (يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 29/شهريور/1383)


«تهديد آمريكا و اتحاديه اروپا در باره ارسال پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت يك تهديد توخالي بوده و هست.» (يادداشت كيهان به قلم حسين شريعتمداي 26/مهر/1383)


«تهديدي هم كه براي ارجاع پرونده ما به شوراي امنيت وجود دارد صرفا يك تهديد محض است.» (روزنامه كيهان به نقل از حسين شريعتمداري 14/فروردين/1384)


«پرونده هسته‌اي ايران اساسا قابل ارجاع به شوراي امنيت سازمان ملل نيست و نبايد از اين شمشير داموكلوس كه به فراز سرمان گرفته و با آن تهديدمان مي‌كنند كمترين دغدغه‌اي داشته باشيم.» (يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 19/مرداد/1384)


«اساسا ارجاع پرونده هسته‌اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل منتفي است.» (روزنامه كيهان به نقل از حسين شريعتمداري 23/مرداد/1384)

با این همه، هنگامی که شورای حکام تصمیم به ارجاع پروندۀ هسته‌ای ایران به شورای امنیت گرفت، کیهان ادعاهای قبلی‌اش را اصلاً به روی خود نیاورد و نوشت:
«كيهان از مدتها قبل، شرايط كنوني را پيش‌بيني كرده و اين پيش‌بيني از آنجا كه مستند و بر پايه شواهد و قرائن موجود بود، امروزه به واقعيت پيوسته. پيش از اين نيز در تمامي موارد - بدون استثناء- پيش‌بيني‌هاي كيهان تحقق يافته بود.» (ياداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 3/مهر/1384)


و سرانجام روزی که شورای حکام رسماً پرونده را از وین به نیویورک فرستاد، مدیر مسئول کیهان به ترتیب زیر اظهار نظر کرد:


«شوراي حكام آژانس بين‌المللي انرژي اتمي همانگونه كه از قبل پيش‌بيني كرده بوديم، گزارش اخير البرادعي در باره فعاليت هسته‌اي ايران را - بدون صدور قطعنامه - به شوراي امنيت سازمان ملل فرستاد.» (يادداشت روز كيهان به قلم حسين شريعتمداري 20/ اسفند/1384)


با این اوصاف، به آقای شریعتمداری باید یادآور شد که برای ادعاهای خود خیلی هم نباید روی حافظۀ تاریخی ضعیف ما ایرانی‌ها حساب کند چون آرشیو کیهان همچنان موجود است!Copyright© 1998 - 2021 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy