Wednesday, Jun 22, 2022

صفحه نخست » پاسخ قاطعانه دختران دانش آموز به دو زنی که باعث آزار شدند

مسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت - پاسخ قاطعانه دختران دانش‌آموز به دو زنی که باعث آزار دیگران شدند. بله نام دیگر امر به معروف فضولی است و #دوربین_ما_اسلحه_ما به زنان قدرت داده تا آزارگران را رسوا کنند.

تفرقه افکنی و دخالت در امور شخصی مردم در جمهوری اسلامی تبدیل به یک اتفاق عادی شده‌است. در تصویر می‌بینید که این دو زن چقدر وقیحانه خلوت چند دوست را بر هم زدند و توصیه می‌کنند که با دختری که زیر بار سخنان آنها نمی‌رود و مقابلشان، ایستادگی کرده دوستی نداشته باشند!

سعی دارند دختر نوجوان را قانع کنند که باید قانون حجاب را بپذیرد اما او نافرمانی مدنی می‌کند.
جمهوری اسلامی باید بداند که این نسل آگاه و شجاع هستند و زیر بار زور نمی‌روند. شجاعانه مقابل حجاب اجباری ایستادگی می‌کنند

***


تنها با حمایت شما خبرنامه گویا خواهد توانست به ارائه محتوای خبری بی‌طرفانه خود ادامه دهد
Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy