Tuesday, Oct 25, 2022

صفحه نخست » "مقامات جمهوری اسلامی در حال فرار از ایران"

farar_banner.jpg«تلاش خانواده مقام‌های ایرانی برای پناه گرفتن در لندن»

بی بی سی - با طرح «سوال فوری» نمایندگان پارلمان بریتانیا درباره وضعیت ایران، موضوع اعتراضات جاری علیه حکومت این کشور امروز در مجلس بریتانیا مطرح شد. یکی از نمایندگان پارلمان بریتانیا از معاون وزارت خارجه که در مجلس حاضر بود، درباره گزارش‌هایی سوال کرد که در ارتباط با تلاش اعضای خانواده‌ مقام‌های جمهوری اسلامی برای دریافت پاسپورت بریتانیا دریافت کرده است.

تحلیل کانال کوچه:


***

در همین زمینه:

آلمان: محدودیت صدور ویزا برای مقامات ایران و خانوادە‌هایشان

دویچه وله - در واکنش به ادامه اعتراضات سراسری در ایران و سرکوب خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی، وزیر خارجه آلمان از وضع تحریم‌های حقوق بشری بیشتر و محدودیت صدور ویزا برای مقامات جمهوری اسلامی و خانوادە‌هایشان خبر داد.وزیر خارجه آلمان در یک رشتە توییت بە اعتراضات ضد حکومتی جاری در ایران واکنش نشان دادە و ضمن "شجاعانه" خواندن اعتراضات، گفتە است: «رژیم روز بە روز با خشونت بیشتری عمل می‌کند. ما پیشتر هم روابط خود را محدود کردە بودیم، اما با دولتی کە اینگونه غیر انسانی رفتار می‌کند، نمی‌توان روابط معمولی داشت. ما روابط خود را با شرایط روز منطبق خواهیم کرد.»

همچنین بربوک با اشارە بە اینکە اتحادیه اروپا در حال آمادەسازی اعمال تحریم‌های حقوق‌بشری بیشتر و بررسی فهرست بستگان افراد مسئول [جمهوری اسلامی] است، گفتە است: «در سطح ملی، صدور ویزا را برای دارندگان پاسپورت رسمی، محدود خواهیم کرد و ورود را برای افراد فهرست شده در اتحادیه اروپا را دشوارتر خواهیم کرد.»

👈مطالب بیشتر در سایت دویچه وله

آنالنا بربوک در واکنش به سرکوب‌های خشن معترضان توسط نیروهای امنیتی گفتە است: «مسئولین نباید از عواقب سرکوب‌های خشونت‌آمیز در امان باشند. برای این منظور باید مدارک جمع‌آوری شود. بر همین اساس ما به تعهدهایمان به شورای ویژه حقوق بشر پایبد خواهیم بود و از سازمان‌های غیردولتی در مستندسازی جنایات حمایت خواهیم کرد.»

او همچنین با اشارە بە نقش جامعه مدنی اظهار داشتە است: «ما پروژه های خود را از جمله در زمینه حقوق بشر و دیگر زمینه‌ها گسترش خواهیم داد و امکان حفاظت از افراد ایرانی کە در خطر هستند و در زمینه‌های فرهنگی، علمی، رسانە‌ای کار می‌کنند را فراهم خواهیم کرد .»Copyright© 1998 - 2023 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy