Monday, Feb 27, 2023

صفحه نخست » مسمومیت مدارس دخترانه کار آتش به اختیارهای خامنه‌ای! علی کشتگر

Ali_Keshtgar_2.jpgشکافهای درونی رژیم اجازه پنهان کردن مسوولیت حکومت در اعمال تروریستی مدارس دخترانه را غیرممکن کرده است.
یکماه پس از مسموم کردن‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه در قم، بروجرد، خرم آباد و اردبیل که با سکوت و انکار مقامات رژیم همراه بود بالاخره معاون وزارت بهداشت پذیرفت که این جنایات زنجیره‌ای علیه دختران مدارس عمدی بوده است.
فاضل مبیدی نیز اعلام کرد که یک گروه تندرو مذهبی که معتقد است مدرسه رفتن دختران با شریعت اسلامی مغایر است دست به این اقدامات جنایتکارانه زده است. آمران این جنایات هم عده‌ای از روحانیون وابسته به رژیم بوده‌اند.

این اعمال تروریستی علیه دختران مدارس واکنش داعشی‌های رژیم اسلامی به جنبش "زن زندگی آزادی" و مبارزه زنان علیه حجاب است و حالا معلوم شد که از حمایت محافل قدرت در رژیم اسلامی برخوردار بوده است.
گفته می‌شود که عده‌ای از روحانیون حامی رژیم که معتقد‌ند در حکومت اسلامی نباید مدارس دخترانه وجود داشته باشد و تحصیل آنان باید به سواد مکتب خانه‌ای و قرآنی دوران قاجار محدود شود. به اعتقاد این جنایتکار این اقدامات لازمه مبارزه با بی حجابی و حفظ نظام اسلامی است.
این تروریستهای اسلامی یک الگوی دروغین ۱۴۰۰ سال پیش دارند به نام فاطمه زهرا که گویا همه وجودش در حجاب مستور بوده است و کسی هرگز او را ندیده است. زن ایرانی بویژه نسل جوان نه فقط این الگوهای کاذب را قبول ندارد بلکه با شهامتی تاریخی به جنگ حجاب اجباری رفته و از آنجا که حجاب اسلامی یکی از نمونه‌های اقتدار رژیم مذهبی است تاریکخانه‌های تروریسم مذهبی به این نتیجه رسیده‌اند که راههای ارعاب زنان بی حجاب و "بدحجاب" را در جامعه آزمایش کنند. اسید پاشی‌های قبلی بر چهره دختران جواب نداد و حالا مسمومیت مدارس دخترانه در ابعاد وسیع شاید جواب دهد! البته همه ایرانیان از روزی که این جنایات از مدرسه نور قم شروع شد می‌دانستند که از کجا سرچشمه می‌گیرند و حالا نیز می‌دانند که همچون موارد اسید پاشی‌ها، رژیم هویت ماموران وفادار خود را پنهان نگاه خواهد داشت و در صورت فشار افکار عمومی احتمالا چند آدم بیگناه را به عنوان عوامل دشمن معرفی خواهد کرد. خامنه‌ای هم هرگز نمی‌تواند آتش به اختیاران خود که تکیه گاه وی هستند را محکوم کند.
این حرکات مایوسانه تندروترین جریانات رژیم اسلامی نشانه آن است که رژیم استراتژی روشنی در مقابله با جنبش "زن زندگی آزادی" ندارد و در این بحبوحه سراسیمگی و سرگردانی بیت رهبری، گروههای آتش به اختیار برای مقابله با مبارزه زنان علیه حجاب اجباری خود را موظف به مسموم کردن مدارس دخترانه دانسته‌اند. خود این جنایات نشانه از هم گسیختگی و چند دستگی در اسلام سیاسی حاکم است.
در تاریخ جهان هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که ماموران رژیم به چنین جنایاتی علیه زنان کشور خود دست زده باشند. باید همه جهان را از این اعمال ننگین اسلام سیاسی حاکم بر ایران باخبر کرد.
جنبش آزادیخواهانه ایران باید معرفی هویت آمران و عاملان این جنایات را یکی از خواسته‌های مبرم خود قرار دهد. اصرار رسانه‌ها و مبارزان سیاسی بر این خواست شکافهای درون رژیم را بیشتر و آن را مستاصل تر خواهد کرد.
باید خامنه‌ای را زیرفشار گذاشت تا موضع خود را در قبال این جنایات مشخص کند. باید درخواست کرد که آمران و عاملان این اعمال تروریستی در دادگاه علنی محاکمه شوند. باید برای معرفی آمران و عاملان این جنایات از داخل و خارج به رژیم فشار آورد.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy