Saturday, Apr 1, 2023

صفحه نخست » «شاهزاده دیده نشده»

مکس امینی، کمدین و تهیه‌کننده ایرانی روز شنبه ۱۲ فروردین، گفتگویی را که پیش‌تر با شاهزاده رضا پهلوی داشت، منتشر کرد. در این گفتگو که با عنوان «شاهزاده دیده نشده» منتشر شده، امینی تلاش کرده است تا جنبه‌های ناشناخته و خاطرات ناگفته شاهزاده رضا را به بیننده ارائه کند.

***

شاهزاده رضا پهلوی در گفتگو با ماکس امینی: تاریخ قضاوت خواهد کرد؛ من نمی‌خواهم گذشته را یدک بکشم!

کیهان لندن - ماکس امینی در ارتباط با این گفتگو می‌نویسد: «من به عنوان یک فیلمساز فرصت این را داشتم که این گفتگوی صمیمی را انجام بدهم و با طرز فکر ایشان و نگاهشان به مسائل ایران بیشتر آشنا بشوم.» وی می‌افزاید: «من معتقدم که در زمان کنونی، برای ما بسیار مهم است که خود را با جامعه خود و اعضای تأثیرگذار آن آشنا کنیم. من این افتخار را داشتم که با ولیعهد رضا پهلوی بنشینم و درک عمیق‌تری از داستان زندگی و شخصیت او پیدا کنم.

👈مطالب بیشتر در کیهان لندن

به‌ عنوان یک داستان‌نویس، من همیشه شیفته این هستم که چگونه افراد از موانع زندگی عبور می‌کنند و به عنوان افرادی با آگاهی و درستی ظاهر می‌شوند. در این مستند روشنگر دو قسمتی، بینشی بی‌سابقه از شخصیت، فلسفه زندگی و تعهد تزلزل‌ناپذیر او به سرزمین مادری‌اش، ایران، به دست می‌آوریم. من شخصاً طبیعت مهربان و بی‌تکلف او را جذاب یافتم و دیدگاه تازه‌ای نسبت به اشتیاق و تمایل عمیق او برای کمک به کشورش به دست آوردم.»Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy