Thursday, Jun 1, 2023

صفحه نخست » حق هر ایرانی‌ست که در مورد «پول‌های بلوکه شده مردمان رنج‌دیده سرزمین‌مان» بداند، شکوه میرزادگی

Shokouh_Mirzadegi.jpgگفتند و نوشتند و هنوز هم می‌نویسند که شاه و شهبانو وقت خروج از ایران ۶۰ میلیون پول با خودشان بردند.

اگر درست باشد (که بارها تکذیب شده) باز می‌شود گفت که این شخصیت‌ها (هر عیب و ایرادی هم به آنها گرفته شود) حداقل چندین دهه برای پیشرفت و ترقی ایران کوشیده بودند.

اکنون باید همین افراد به ما بگویند؛ اگر کسی ۷۰۰ میلیون از پول مردم ایران را به جیب بزند، بدون این که حتی یک قدم موثر و کارساز برای ایران و ایرانی برداشته باشد تکلیفش چیست؟

این که برادر مرا گرفتند، یا خواهرم در زندان است، یا خودم در زندان بودم و یا اموالم را حکومت اسلامی مصادره کرده، که گرفتاری بسیاری از ما ایرانیان است. آیا باید بابت آن چه حکومت اسلامی بر سر ما آورده، ثروت‌های بلوکه شده مردم را چپاول کنیم؟

امیدوارم خانم مسیح علینژاد در مورد تقاضای گرفتن چنین پولی از «صندوق اموال بلوکه شده مردمان ایران در آمریکا» که به ایشان نسبت می‌دهند توضیحی بدهند. (*) این حق همه ما ایرانیان است که در مورد وضعیت ثروت هایی که متعلق به مردمان رنج دیده سرزمین مان است بدانیم.

شکوه میرزادگی

https://twitter.com/ShiraziShaheen/status/1663671668521447424Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy