Monday, Sep 18, 2023

صفحه نخست » واکنش متفاوت من (مجتبی واحدی) به پاسخ احمد زید آبادی

za.jpgاحمد زید آبادی نوشت: این شاهکار را ملاحظه فرمایید

برخی دوستان که ویدئوی آقای مجتبی واحدی را در مورد اظهارنظر اخیر من (بگذار فحش بخورم اما این حقیقت را بگویم) دیده‌اند، درخواست کردند که پاسخی به او بدهم. من به جای پاسخ بهتر دیدم که متن صحبت‌های او را در اینجا بگذارم. به نظرم همین لحن و ادبیات آقای واحدی کافی است تا ما را از انقلابِ مورد نظر این افراد تا عمق استخوان بلرزاند و بترساند.

یک آخوند سطحی از مباح بودن بهتان به مخالفان قلمی و عملی فقیه حاکم سخن گفته بود و همه به او انتقاد کردند. من تا حالا نگاه دیگری به آقای واحدی داشتم اما این ویدئو نشان می‌دهد که او در مباح و صواب دانستنِ تهمت زدن، گوی سبقت را از امثال آن آخوند ربوده است!

اگر قرار باشد امثال آقای واحدی برای امثال من دمکراسی و پیشرفت و حقوق بشر به ارمغان آورند، ترجیح من آن است که تا آخر عمر در سلول انفرادی اسیر دست بازجوهای جمهوری اسلامی باشم اما با چنین شخصیتی یک لحظه روبرو نشوم! هر چه باشد حداقل آن بازجوها داعیۀ دمکراسی و حقوق بشر ندارند که با ابزار کردن آن، اینطور با حیثیت دیگران بازی کنند!

***

در همین زمینه: زیدآبادی و مواضع به دور از کینه‌ورزی، عباس عبدی

***Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy