Friday, Sep 22, 2023

صفحه نخست » آقای رضا پهلوی، فراخوان دهنده غایب در فراخوانش، پرویز حاتمی

Dialog2.jpgدر تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۲ برابر با ۱۶ جون ۲۰۲۳، آقای رضا پهلوی همراه با عکسی از خودش، علی کریمی، و شاهین نجفی سالروز تولد مجید رضا رهنورد را آغاز کارزاری سه ماهه تا سالگرد مهسا امینی (۱۶ سپتامبر ۲۰۲۳) نامیدند. او از میلونها ایرانی دغدغه مند از هر قشر و گروهی خواستند تا متحد در آن سالروز موج نوینی از انقلاب ایران را کلید بزنند. در دهم شهریور آقای رضا پهلوی مهمان تلویزیون من و تو در لندن در برنامه گفتگوی زنده و مستقیم «امید‌ای ام» بودند. در آن برنامه از همبستگی ملی، اتحاد، و هم صدائی برای نجات ایران تأکید کردند و از آمادگی‌ها و برنامه‌هایشان برای گردهم آئی در ۲۵ شهریور سالگرد مهسا امینی داد سخن‌ها دادند. در ۱۶ شهریور هم پیامی در آستانه سالگرد مهسا امینی دادند که از مردم خواستند با اتحاد موج نوین انقلاب را در آنروز کلید بزنند. پیامی که در برنامه آقای فرداد فرحزاد در تلویزیون ایران اینترنشنال با آقایان علیرضا کیانی و مجید محمدی بعنوان فراخوان برای گردهم آئی در آنروز تفسیر شد.

بدیهی است، زمانی کسی فراخوان کارزار جهت گردهم آئی حد اقل از دید خودش بعنوان رهبر اپوزیسون میدهد اولین کسی که باید به آن جواب مثبت بدهد و در آن شرکت کند باید خود او باشد. آقای رضا پهلوی در سالگرد ۲۲ بهمن که مردم بطور خود جوش چهل و اندی سالست در آن شرکت میکنند هم فراخوان دادند و گفتند در لُس آنجلس خواهند بود و سخنرانی میکنند که رفتند و کردند. ولی در مورد فراخوان کارزار و گردهم آئی در سالگرد مهسا نه محلی را تعین کردند و نه شرکت کردند. جای سؤال هم هست، که چرا من و تو، ایران اینتر نشنال، یا صدای آمریکا که دنبال کننده او در طی مراحل کارزار و فراخوان‌ها بودند از او نپرسیدند یا نمیپرسند که بعد از ماه‌ها اِهِن و تُلُپ و مَن مَن کردن شما در آن سالروز که مردم بسیاری برای گرامیداشت آن در بسیاری از شهر‌های دنیا به میدان آمدند و تظاهرات کردند کجا بودی. آفتابه لگن هفت دست، شام و نهار هیچی.

پس روشن است چرا حکومت جمهوری اسلامی آقای رضا پهلوی را بخاطر طرز تفکر و رفتارش کبریت بی خطر اپوزیسیون قلمداد میکند و سعی در باد کردن و قالب کردن او بعنوان رهبر آنست.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy