Wednesday, Feb 28, 2024

صفحه نخست » واکنش مسیح علی نژاد به مسخره کردن او در برنامه صدا و سیما

مسیح علی نژاد در اینستاگرام نوشت: صدا و سیما از جیب و پول مردم ایران برمی‌دارد تا در صداوسیما چنین برنامه‌هایی علیه من درست کند. تحمل کنید و این دو دقیقه را ببینید. مزخرفاتی که درباره زندگی در غرب و وضعیت زنان غربی در این برنامه به اصطلاح طنز، مطرح می‌کنند، رسما توهین به شعور مخاطبانشان است.

masih.jpgنوع حملات و تمسخرها و ادبیات جنسیت زده به کار رفته در برنامه‌های مثلا طنز صداوسیما، من را به یاد برخی حملات در فضای مجازی توسط کسانی می‌اندازد که خود را نقطه مقابل جمهوری اسلامی، معرفی کرده‌اند.

ببینید سربازانِ یک فرمانده‌ی حقیر با چه تنفری صدایم می‌کنند؛ ‏معصومه علینژاد قُمیکلا!

‏و جالب است که همین برده‌های گوش به فرمان، همیشه و همه جا فرمانده‌‌ی بی‌عرضه‌شان را معظم می‌نامند و بزرگش می‌پندارند ولی شب و روز مشغول جنگ با کسی هستند که می‌گویند وزنی ندارد و کمپین‌هایش تمام شده است...

‏ما ادامه داریم تا پایان دیکتاتوری و استقرار دموکراسی در ایران مان.

‏تا روزی که همه‌ی ایرانیان از کرامات انسانی یکسان برخوردار باشند.

‏صدا و سیمای تحت نظارت خامنه‌ای از جیب مردم ایران پول برمی‌دارد تا چنین مزخرفاتی درباره کمپین‌های اعتراضی ما زنان ایرانی و وضعیت زنان غربی در این برنامه به اصطلاح طنز، بسازد.

‏نوع حملات و تمسخرها و ادبیات جنسیت زده به کار گرفته توسط سربازان گوش‌به فرمان خامنه‌ای و ارتش مجازی‌شان در شبکه‌های اجتماعی هرگز قدم‌هایم را در ادامه این راه، سست نخواهد کرد.

‏مرا به حرکت حقیر کرم در خلأ گوشتی چه کار
‏مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است
‏تبار خونی گلها، می‌دانید؟Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy