Sunday, Apr 14, 2024

صفحه نخست » چرا انگشتان امام جمعه قطع نشد؟

khorsandi.jpgهادی خرسندی - ویژه خبرنامه گویا

انتقام سخت

به گمانم بهترین نوع «انتقام سخت» همان است که آیت الله العظما کاظم صدیقی در نماز جمعه گذشته پیشنهاد کرد که به نابودی اسرائیل هم کمک میکند. وی گفت یک عده بسیجی بفرستیم که در دفاتر اسناد رسمی اسرائیل نفوذ کنند و تکه تکه زمین ها و باغهای اسرائیل را به نام من کنند. در نتیجه بعد از مدتی اسرائیل بی زمین میماند بنده هم میگویم خبر نداشتم!

***

خدا رحم کرده

شهروندی میگفت: خدا رحم کرده که آقای امام جمعه هفته ای یک روز امام است. اگر هر روز امامت میکرد یک تکه زمین زیر دریای مازندران و بالای خلیج فارس را در محضر به نام خودش میکرد. ملت برای زندگی میرفت به تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی.

***

پیام سعید طوسی

سعید طوسی بچه باز با سوابق بیت رهبری در پیام خصوصی برای کاظم صدیقی نوشت:

گر نگهدار من آنست که من میدانم - شیشه را در بغل سنگ و مرا در کنار بچه ها و ثقتی را بر پشت باجناق و ترا در امامت جمعه نگه میدارد.

***

نماز دشمن شکن و دوست پراکن

در مورد خلوتی نماز جمعه، بهارنیوز نوشت «نماز جمعه امروز تهران فقط با حضور ۱۴۲ نمازگزار برگذار شد.» در پی، آیت الله صدیقی به شدت برآشفته شده و اعتراض کرده که چرا این نشریه خود او را جزو نمازگزاران حساب نکرده؟ وی اظهار داشت دشمن میخواهد ما را تحقیر کند و الّا رقم دقیق نمازگزاران ۱۴۳ نفر بوده است. وی افزود: تازه بادیگاردهایم را حساب نکردم وگرنه از ۱۵۰ میزد بالا.

***

دزدی خانوادگی

در شرکت زمین دزدی «پیروان اندیشه های قائم»، شخص کاظم صدیقی، دو فرزندش، چند نفر از دوستان و نزدیکانش عضو بوده اند و عروسش هم بازرس موسسه بوده. گفته میشود حضرت امام جمعه به لحاظ جلوگیری از بروز شایعات، از پذیرفتن باجناقش در این شراکت عذر خواسته است.

***

توطئه استکبار جهانی

کاظم صدیقی میگوید این «الم شنگه» ای که برپا شده برای زدن او نیست، بلکه دشمن میخواهد نظام را بزند و اعتقادات جوانان را از بین ببرد. وی افزود از روزی که آمریکا و انگلیس و فرانسه و آلمان در جزیره گوادلوپ جمع شدند، همین نقشه را کشیدند که بروند امضای مرا جعل کنند زمین به اسمم کنند.

***

معمای جعل امضا

گزارش اختصاصی از بیت امام جمعه حاکیست که این روزها با جدیت قابل تحسینی مشغول تمرین برای جعل امضای خودش است. هنوز معلوم نیست چه کلکی پشت آن خوابیده.

***

پیدایش امام جمعه

در سابقه تاریخی اختراع امام جمعه آمده که معمولا دزدترینشان را پیش-نماز میکردند تا کفش نمازگزاران به سرقت نرود.

***

گوسفند و قطع دست

از آنجا که قطع دست دزد یکی از مجازات های رایج در حکومت اسلامی است، و از آنجا که اخیراٌ انگشتان گرسنه مردی به خاطر دزدیدن گوسفند با ارّه برقی قطع شد، مقامات قضائی در پاسخ این پرسش و اعتراض افکار عمومی که چرا انگشتان امام جمعه قطع نشده؟ سکوت نکردند. سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت اعتراض میتوانست وارد باشد ولی در هیچکدام از زمین هائی که امام جمعه دزدیده، گوسفندی دیده نشده است.

***

مرد نکونام قبل از مرگ

----------------------

سعدیا مرد نکونام گرفتار شده

اتهامات به پرونده او بار شده

.

قاضی شرع به او گفت نکونام توئی؟

آنکه لطمه زده اینقدر به اسلام توئی؟

.

انقلابی شده اصلا تو خبر داری؟ نه

معدنی بهر چپو زیر نظر داری؟ نه

.

چشم تو نیست پی اسکله ای یا دکلی

به خلاف و به فساد از تو نبوده عملی

.

اختلاسی ز تو امید ندارد دولت

هیچکس حرف چپاول نزده از قولت

.

ذهن تو پیش مهیاخوری و رانت نبود

طبع تو جیره خور درصد و پورسانت نبود

.

حرف سرمایه و صندووق سپرده نزدی

جیب بیچارگی زنده و مرده نزدی

.

به سپاه از طرفت سهمی و سودی نرسید

به درختان شریعت ز تو کودی نرسید

.

دست در دفتر اسنادِ زمین بردی؟ نه

چون امام جمعه معروف زمین خوردی؟ نه

.

در تو یک مویرگ از عالم روحانی نیست

اثری در تو ز اسلام و مسلمانی نیست

.

اصلا انگار نه انگار در این دنیائی

فارغ از عالم کار و بیزینس با مائی

.

غیر از اینکه نشدی هیچ رقم حامی ما

شد نکونامی تو مایه بدنامی ما

.

مینویسم که جرایم همه سنگین کردی

خدمت رهبری انگار که توهین کردی

.

شاید از امپریالیسم بسی دل بردی

دو قولوپ هم ز تمامیّت ارضی خوردی!

.

قاضی شرع سپس حکم نهايی را داد:

سعدیا مرد نکونام به زندان افتاد!

------------------

هادی - لندن - فروردین ۱۴۰۳Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy