Sunday, Apr 14, 2024

صفحه نخست » شکستن درهای سالن کنسرت معین در وان ترکیه

ویدیوهای منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی که در رسانه‌های ترکیه هم بازتاب داشته، حاکی است که تماشاگران روز یکشنبه ۲۶ فروردین‌ماه برای ورود به کنسرت معین، خواننده پیشکسوت در شهر وان ترکیه، درهای سالن را شکستند برخی علت این اتفاق را بی‌نظمی و ازدحام زیاد ذکر کرده و برخی هم کسانی را مقصر دانستند که می‌خواستند بدون بلیت وارد شوند.Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy