Monday, Jul 8, 2024

صفحه نخست » وظایف پزشکیان ویترین سیاسی ولی فقیه و جلیلی دولت در سایه وی، علی اکبر امیدمهر

Aliakbar_Omidmehr_2.jpgعلیرغم دشمن دشمن گوئی‌های خامنه‌ای، علیه آمریکا و تاکیداتش، در بی اهمیت جلوه دادن این دشمنی و عدم تاثیرات این کشور، در مسائل جمهوری اسلامی، بنظر می‌رسد. اتاق فکر رژیم در پی تقویت جایگاه دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر سال جاری، چیدمان ریاست جمهوری نظام را، با این پیش فرض، که ریاست جمهوری آتی آمریکا، به ترامپ تعلق خواهد گرفت. توام با سناریو و پیش درآمدی، به اجرا درآورد. که تحریم‌های زمان ترامپ، با اجرای مکانیسم ماشه (بازگشت همه تحریم‌های سازمان ملل) دامن رژیم را نگرفته و در نتیجه پروسه فروپاشی را، تشدید و حتمی ننماید.

جمهوری اسلامی درین مرحله، کارگزاران نزدیک به دستگاه رهبری، اعم از رئیسی، قالیباف یا جلیلی را، شتاب دهنده تحقق این تحریم‌ها دانسته، در نتیجه ابتدا رئیسی را، در ماجرای سقوط هلیکوپتر و سپس قالیباف را، در ماجرای رای دهی خامنه‌ای به وی و لو رفتن اسم وی، بنام فرد منتخب رهبری، به عنوان دو مانع بزرگ، از پیش پا برداشت. خامنه‌ای در مورد قالیباف می‌دانست. که اگر به دور آخر انتخابات ریاست جمهوری برسد. سپاه و بسیج و نیروهای سرکوب و ذوب شدگان در بیت رهبری، به وی رای داده و با اندکی رای سازی مالوف و معمول وزارت کشور، ریاست جمهوری وی حتمی خواهد بود. چون خامنه‌ای با توجه به گزارشات مربوطه، به ضرس قاطع از نفرت اکثریت قریب به اتفاق ملت ایران، از خود اطلاع داشت. در نتیجه نشان دادن نام قالیباف در برگ انتخابات از سوی وی عمدی بود. تا بخاطر نفرت مردم از وی، قالیباف در دور اول رای نیاورد.
خامنه‌ای به دنبال فرد اصولگرایی بود. که بتواند با توجه به پیش زمینه‌های قبلی، نقش اصلاح طلب را ایفاء نموده و در نتیجه اصلاح طلبان، یعنی بال و جناح دوم قدرت رهبری را، وادار به تکاپو و گرم کردن تنور انتخابات نماید. تا سرانجام از صندوق مدیریت شده همیشگی، نام وی به عنوان رئیس جمهور منتخب بیرون آورده شود. وی برای این که، همچون زمان روحانی - ظریف، دولتمردان آمریکا و اروپا را، بکمک لابی‌های مربوطه گول بزند. تعمدا بر رقم پنجاه و پنج میلیون نفر شرکت کننده در انتخابات، یعنی مجموعه آرای رای دهندگان در دور اول و دوم را، به عنوان شرکت اکثریت ملت ایران در انتخابات و در نتیجه مقبولیت حداکثری نظام بخورد رسانه‌های مربوطه داد. تا ازین رقم اکثریتی در مذاکرات آتی مستندا استفاده شود.
اکنون تکلیف همه کارگزاران رژیم و نقش هائی که هر یک تقبل نموده و از این پس اجرا خواهند نمود. معلوم گردیده که ازین بابت شایسته است. موارد زیر را خاطر نشان نمود:
تیم پزشکیان-ظریف همچون زمان ریاست جمهوری روحانی، نقش محلل و کبوتر را، در اجرای سیاست خارجی میانه رو تری ایفاء نموده و در نتیجه زمینه را، برای مذاکرات برجامی و لغو تحریم‌ها و نیز پذیرش شرایط آژانس بین المللی انرژی اتمی، در چانه زدن‌های بعدی و در نتیجه حصول به دستآوردهای برجامی را فراهم خواهند نمود.
جلیلی در دیدار با پزشکیان ضمن اعلام همکاری با دولت وی تاکید نمود. اگر جایی دیده شود. که خطائی رخ داده، کمک خواهد نمود. معنی این حرف این است. که وی نقش بازها را، در دولت سایه ایفا نموده، پروسه سرکوب در سیاست داخل و اعطای امتیاز در سیاست خارجی و هزار البته همچون زمان روحانی-ظریف، توام با کرشمه‌های مربوطه، یعنی تاکید بر مخالفت‌ها و دادن امتیاز به شکل قطره چکانی را ادامه خواهند داد. تا مذاکرات پزشکیان-ظریف، با غرب برای اخذ امتیاز بیشتر، با تاکیداتی چون مخالفت اصولگرایان، سرانجام با کسب امتیازاتی به سرانجام برسد.
آنچه در این سناریو فراموش شده، همانطور که در انتخابات اخیر، با تحریم عمومی نشان داده شد. تشدید مخالف ملت ایران، با برنامه‌های هر دو جناح قدرت خامنه‌ای (اصولگرا-اصلاح طلب) و تعیین تکلیف سرنوشت ملی، در میدانهای میلیونی خواهد بود.

علی اکبر امیدمهرCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy