جمعه 7 آذر 1382

8 آذر سالروز درگذشت حميد مصدق و حرف هاي سيمين بهبهاني و علي باباچاهي، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران
حميد مصدق متولد دي ماه 1318 از چهره‌‏هاي جواني بود كه در دهه چهل وارد عرصه شعر نيمايي شد.
نخستين اثر او منظومه حماسي درفش كاوياني ( 1341 ) بود، بعد از آن،" آبي، خاكستري، سياه" در سال ( 1343 ) از وي منتشر شد.
مصدق با سرودن منظومه" در رهگذار باد" ( 1347 ) نام و شعرش بر سر زبان‌‏ها افتاد. در اين ايام كمتر جوان كتاب‌‏خواني بود كه آن سال‌‏ها بحخس هايي از اين منظومه از جمله اين پاره : « تو اگر بنشيني من اگر بنشينم چه كسي برخيزد؟ تو اگر برخيزي من اگر برخيزم همه برمي‌‏‏خيزند » را زير لب زمزمه نكرده باشد.
حميد مصدق كه در رشته حقوق فوق ليسانس گرفته بود. او در دانشگاه كرمان و مدارس عالي تهران مدتي تدريس كرد و هم‌‏زمان به كار وكالت نيز مي‌‏پرداخت. مصدق در سال 1358 مجموعه از" جدايي‌‏ها" را منتشر كرد.
مصدق بعد از انقلاب نيز به سرودن شعر ادامه داد و مجموعه‌" تا رهايي" را در سال 1369 و" شير سرخ" را در سال 1376 منتشر كرد.
آخرين اثر او" از جدايي ها" (چاب نهم)ا ست كه با مقدمه دكتر سيمين دانشور براي اولين بار در سال 1377 منتشر شد.
مصدق شاعري غير مقلد و صاحب سبك بود، شعرش ساده و صميمي است و به ذهن و زبان مردم نزديك است.

سيمين بهبهاني: مصدق اهداف انساني را با شعر مي‌‏آميخت

حميد مصدق بي‌‏گمان يكي از شاعران محبوب و سرشناس در ميان مردم ايران مخصوصاً در ميان دانشجويان است.
به گزارش خبرنگار سرويس فرهنگ و انديشه خبرگزاري كار ايران ايلنا، سيمين بهبهاني گفت: حميد مصدق سرودن شعر را از نوجواني شروع كرد و در زمان دانشجويي وقتي كه در دانشگاه حقوق تحصيل مي‌‏كرد, شعرش به مرحله پختگي رسيد، محبوبيت او از اين جهت است كه اهداف انساني را با شعر مي‌‏آميخت كه اين موضوع در شنونده دوگونه احساس ايجاد مي‌‏كرد.
وي در ادامه با اشاره به اين كه احساس لطيف عاشقانه و تصور آرمان‌‏هايي كه در جامعه تأثير گذار بود در شعر او آميخته شده بود گفت: حميد مصدق در ميان مردم طرفداران بسياري داشت و مجموعه "آبي، خاكستري، سياه" او كه در زمان دانشجويي سروده شده بود درواقع درميان تمام قشرها بر سرزبان‌‏ها جاري بود
اين شاعرمعاصردر باره اين مجموعه مشهور مصدق گفت: او در اين مجموعه عشق و آرزو‌‏هاي يك زوج عاشق را بيان مي‌‏كند و در عين حال از موضوعاتي صحبت مي‌‏كند كه به سبب فرا گير بودن آن هنوز چند مصراع آن در بين مردم رايج است.
اين غزل سراي مطرح معاصر در ادامه به زبان خاص شعري مصدق اشاره كرد و گفت: زبان مصدق بسيار ساده‌‏روان است تا جايي كه هيچ واژه‌‏اي غير قابل فهم براي شنونده ندارد و با همين رواني, تلفيقي زيبا بين تصاوير و واژه هاي زيبا و لطيف ايجاد كرده است.
بهبهاني ردباره احساس شاعرانه در شعر هاي مصدق گفت: زبان شعري او چند بعدي نيست ولي شعر مصدق از عمق جانش مي‌‏جوشد تا احساس به او فرمان نمي داد هيچ شعري را روي كاغذ نمي‌‏آورد.

علي باباچاهي: شعر مصدق فاصله چنداني با زيبايي‌‏شناسي شعر كلاسيك ندارد

شعر حميد مصدق از نظر زيبا شناختي فاصله چنداني با شعر كلاسيك ايران ندارد.
به گزاش خبرنگار سرويس فرهنگ و ادب خبرگزاري كار ايران، ايلنا، علي‌‏ باباچاهي گفت: اگر معتقد به نوعي تقسيم‌‏بندي در شعر امروز ايران باشيم و يكي را جريان پيش‌‏تاز و آوانگارد بناميم و ديگري را شعر رايج و متعارف شعر مصدق در قسمت دوم قرار مي‌‏گيرد. مراد از شعر رايج اين است كه شعر داراي زيبايي شناختي شناخته شده‌‏اي است بدين معنا كه خواننده غير حرفه‌‏اي به راحتي مي‌‏تواند با اين شعر ارتباط برقرار كند.
شاعر مجموعه" منزل هاي دريايي بي‌‏نشان است" در ادامه افزود: در واقع اين شعر ادامه وجه غير پيچيده شعر نيما است شعر او ساده, ‌‏روان , موزون و غير پيچيده است. من اين نوع شعر را زير عنوان شعر رايج قرار مي‌‏دهم شعري مسطح غير موجزو ايضاحي . اين نوع شعر مفهوم‌‏گراست و بيشتر متكي به عروض نيمايي است.
نويسنده كتاب" گزاره‌‏هاي منفرد" در ادامه گفت: به اعتباري اگر وزن را از اين نوع شعر حذف كنيم با بيان و زبان منثور شاعرانه‌‏اي رو به‌‏رو خواهيم شد كه از جذابيت رمانتيكي برخوردار است ولي هيچ‌‏گونه امكان يا فرصتي را براي مشاركت خواننده در برخورد با متن شعر باقي نمي‌‏گذارد. اين نوع شعر هيچ نكته ناگفته‌‏اي را براي كشف خواننده باقي نمي‌‏گذارد.
اين شاعر و منتقد معاصر در ادامه با بيان اين مطلب كه شعر مصدق پلي است بين شعر كلاسيك و شعر مدرن ايران گفت: من اين شعر را ضمن اين كه براي گروهي از مردم توصيه مي‌‏كنم اما درواقع اين شعر بستر نسبتاً مناسبي است كه مي‌‏تواند خواننده را با افق‌‏هاي شعر جدي‌‏تر معاصر آشنا كند. از طرفي وجه سلبي اين نوع شعر را نبايد از چشم دور نگه‌‏داشت. بدين معنا كه خواننده غير حرفه‌‏اي را به نوعي خوانش بي‌‏دردسر معتاد مي‌‏كند.
مولف كتاب" عقل عذابم مي دهد" در ادامه خاطرنشان كرد: اين شعر ايجاد نوعي رابطه انتفاعي و رابطه آسان با خواننده مي‌‏كند و غالباً در عين حال فاقد انسجام و وحدت ارگانيگ و مركزيت‌‏گرايي شعر مدرن است.
وي در توضيح اين مطلب گفت: اين نوع از شعر رامن" نثر در وضعيت ديگر" نام دادم شعري كه در حال فرا روي از شعر مدرن است .
باباچاهي در پايان گفت: من ياد حميد مصدق را گرامي مي‌‏دارم و يادآور مي‌‏شوم ساعات زيادي را با احساس نهفته در شعرهاي او به سر برده‌‏ام.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/1733

فهرست زير سايت هايي هستند که به '8 آذر سالروز درگذشت حميد مصدق و حرف هاي سيمين بهبهاني و علي باباچاهي، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016