چهارشنبه 17 دي 1382

کنسرت لوريس چكناوريان براي بم در پاريس

چهارشنبه 14 ژانويه در نيمه هفته دوم سال ميلادي 2004، بيست روز پس از فاجعه بم، لوريس چكناوريان با گروهش يكي از بزرگ ترين كنسرت هاي موسيقي ايران در چند سال اخير را به ياد كشتگان بم و براي زندگان اين شهر اجرا خواهند كرد.
26 دسامبر در ميانه نورها و جشن هاي سال نو از ايران خبر غم انگيزي مخابره شد و نكته جالب در فرانسه همدردي و مشاركت مردم و رسانه ها بوده است. با پيگيري رايزني فرهنگي ايران به عنوان متولي كنسرت و موافقت لوريس چكناوريان براي برگزاري به شكل خيريه مسؤولان شهرداري پاريس موافقت كردند كليساي بزرگ سن سولپيس كه 2500 نفر گنجايش دارد و از معماري شگفتي برخوردار است را براي چهارشنبه در اختيار قرار دهند.مدير كنسرواتوار ايسي له مولينو هم پنجشنبه 15 ژانويه را به ايران اختصاص داد.
بدين ترتيب چهارشنبه اپراي ليلي و مجنون در سن سولپيس و پنجشنبه قطعاتي از موسيقي ايران و ارمنستان در كنسرواتوار ايسي له مولينو دو برنامه أي هستند كه چكناوريان در پاريس خواهد داشت.در آمد حاصل با هماهنگي يونيسف به نفع باز ماندگان زلزله بم خرج خواهد شد.
زمان و مكان كنسرت اول:چهارشنبه 14 ژانويه،كليساي بزرگ سن سولپيس پاريس،ساعت 20:30
église st-sulpice .place st-sulpice.75006 .metro 4
زمان و مكان كنسرت دوم:پنجشنبه 15 ژانويه،كنسرواتوار ايسي له مولينو،ساعت 20:30
11/13 rue Danton 92130
Issy-les-moulineaux
M° Mairie d'Issy (ligne 12)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3027

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کنسرت لوريس چكناوريان براي بم در پاريس' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016