شنبه 11 بهمن 1382

تقاضاي ايران براي تامين خانه هاي پيش ساخته در بم، بي بي سي

دولت ايران از کشورهاي جهان خواسته است تا براي تامين خانه هاي پيش ساخته در شهر زلزله ديده بم اين کشور را ياري دهند. خبرنگار بي بي سي در اين ارتباط مصاحبه اي با سودابه احمدزاده معاون رئيس هيئت مامور سازمان ملل در بم انجام داده است.

براي شنيدن گزارش اينجا را کليک نماييد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/4097

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تقاضاي ايران براي تامين خانه هاي پيش ساخته در بم، بي بي سي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016