يكشنبه 28 دي 1382

محمود دولت‌‏آبادي: داوري شعر، تن به قرباني شدن است، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
محمود دولت آبادي در مراسم اهداي جوايز كتاب سال كارنامه گفت: قبول داوري جشنواره‌‏ها تن دادن به قرباني شدن است.
به گزارش خبرنگارادبي ايلنا، محمود دولت آبادي گفت: اقشار جامعه از شعر به ادبيات مي‌‏رسند و شعرجايگاه به سزايي در ادبيات ايران و جهان دارد.
وي در ادامه افزود: داوري شعر كار بسيار دشواري است و افرادي كه اين كار را قبول مي‌‏كنند در واقع تن به قرباني شدن مي‌‏دهند,كه من توصيه مي‌‏كنم كه شخصيت‌‏هاي شعري هيچ وقت داوري جشنواره‌‏ها را قبول نكنند تا شاعر براي ما باقي بمانند.
وي در ادامه افزود: مثلا بعد از مراسم كتاب‌‏سال كارنامه, تعداد كثيري از شاعران جوان به منوچهر آتشي معترض خواهند شد و شايد حتي شايد در ذهن آن‌‏ها تصوير ديگري از او در ذهن آن ها نقش بندد كه اين اصلا براي شاعري مثل منوچهر آتشي خوب نيست.
محمود دولت آبادي در ادامه گفت: پس از برگزاري مراسمي اين چنيني, هميشه عده‌‏اي به نحوه داوري معترض هستند كه البته آن‌‏ها نيز حق دارند نظر بدهند و ديگران نيز بايد به نظرات آن ها احترام بگذارند.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: زماني ما مي‌‏توانيم در عرصه ادبيات موفق باشيم كه بتوانيم نظرات مخالف را بشنويم و راهي براي انعكاس اين نظرات را پيش روي مخالفان بگذاريم.
وي در ادامه گفت در درون هر نويسنده ايراني يك شاعر پنهان وجود دارد كه اگر من هم در اين جمع هستم به خاطر احترام و علاقه‌‏اي است كه به شاعران دارم و نبض هر ايراني با شعري كه زندگيست مي‌‏تپد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3574

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'محمود دولت‌‏آبادي: داوري شعر، تن به قرباني شدن است، ايلنا' لينک داده اند.

محمود دولت‌‏آبادي: داوري شعر، تن به قرباني شدن است.
http://khabarnameh.gooya.com/culture/archives/004884.php...
Links
January 18, 2004 05:07 PM

Copyright: gooya.com 2016