پنجشنبه 2 بهمن 1382

ياد آزادي خجسته، شعري از شاهين ميرمحمد حسيني

جای شه، رهبر نشسته
مردم از هر بازی خسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

نقش تزویر دسته دسته
عدل و آئینه شکسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

هر کی که حق میگه پسته
ظالم اما مست ِ مسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

کس واسه ما بست نشسته
گر چه شاید خود درسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

تو کویر، گلی نرسته
خود سازی کار نخسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

بند جور گردد گسسته
وقتی دستها توی دسته
یاد آزادی خجسته
یاد آزادی خجسته

شاهین میر محمد حسینی

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/3729

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'ياد آزادي خجسته، شعري از شاهين ميرمحمد حسيني' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016