سه شنبه 5 اسفند 1382

لحظه ي دريا شدن، شعري از ي. بابک در پاسخ به شعر مينا اسدي «لحظه ي بر پا شدن»

راستي را زيستن در اين ديار
جان درون شيشه کردن در کنار
روزها بي تاب و شب ها بي قرار
دوراز همسايه و يار و ديار
يا، زدلتنگي به غربت سوختن
چشم برتصوير ميهن دوختن
سوختن در شعله اما گوئيا
دستي از دوران بر آتش کوفتن
مي رسد آن لحظه ي بر پا شدن
قطره قطره گردِ هم دريا شدن
آستين بالا زدن در شهر خويش
بذر شادي کاشتن، رستا شدن
پُر توان، اميدوار و هوشيار
دست بر هم دادن و دريا شدن

استراسبورگ 21 فوريه ي. بابک

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/5030

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'لحظه ي دريا شدن، شعري از ي. بابک در پاسخ به شعر مينا اسدي «لحظه ي بر پا شدن»' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016