چهارشنبه 2 ارديبهشت 1383

وضعيت نشر كتاب در نيمه دوم فروردين 1383 اعلام شد، ايلنا

تهران-خبرگزاري كار ايران
939 عنوان كتاب در نيمه دوم فروردين ماه در كشور منتشر شد.
به گزارش ايلنا, به نقل از روابط عمومي خانه كتاب, براساس آمار موجود در بانك اطلاعاتي اين موسسه, اين كتاب ها در شمارگان 3 ميليون و 652هزار و 725 جلد منتشر شد و شمارگان متوسط هر عنوان 3977 جلد بود.
اين 939 عنوان در 808 ميليون و 807 هزار صفحه انتشار يافته و هر كتاب به طور متوسط در 258 صفحه منتشر شده است.
در نيمه دوم فروردين, از ميان 939 عنوان كتابي كه منتشر شد , 483 عنوان (51 درصد مجموع كتاب ها) چاپ نخست و 456 عنوان ( 49 درصد مجموع كتاب ها ) ترجمه, 736 عنوان( 78 درصد مجموع كتاب ها) تاليف و 203 عنوان ( 22 درصد مجموع كتاب ها) ترجمه بود.
در اين مدت, بيشترين كتاب ها از نظر موضوعي با 199 عنوان در موضوع ادبيات منتشر شده و پس از آن به ترتيب موضوع هاي علوم اجتماعي با 155 عنوان, دين با 117 عنوان, علوم عملي با 110 عنان , علوم طبيعي و رياضيات با 79 عنوان, زبان با 64 عنوان , تاريخ و جغرافيا با 63 عنوان, فلسفه با 60 عنوان , هنر با 49 عنوان و كليات با 43 عنوان قرارگرفته اند.
در نيمه دوم فروردين, 75 عنوان (8 درصد مجموع كتاب ها) براي كودكان و نوجوانان و 211 عنوان (22 درصد مجموع كتاب ها) كتاب كمك درسي و آموزشي منتشر شد.
از ميان 939 عنوان كتابي كه در اين مدت به چاپ رسيد, 920 عنوان ( 98 درصد مجموع كتاب ها) در تهران و 19 عنوان (2 درصد مجموع كتاب ها) به همت ناشران شهرستاني منتشر شده اند.
بيشترين چاپ كتاب در تهران از انتشارات "مشاوران آموزش" با انتشار 91 عنوان و در شهرستان ها انتشارات "جمال" از قم و انتشارات " جليل " از مشهد هر كدام با انتشار پنج عنوان بودند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بيشترين ترجمه در اين مدت از "عبدالودود امين" با 10 عنوان در موضوع كودك و نوجوان بود.
در نيمه دوم فروردين , كتاب "The trauellen s guide to IRAN" از انتشارات "نقش هستي" در 80 هزار نسخه منتشر شد كه بيشترين شمارگان را داشت.
هم چنين, كتاب" چكيده اصول جراحي شوارتز" از انتشارات "نسل فردا" با بهاي 465 هزار ريال گران ترين و كتاب "دعاي نور" از انتشارات " موعود عصر" با بهاي 500 ريال ارزان ترين كتاب بود.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/6682

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'وضعيت نشر كتاب در نيمه دوم فروردين 1383 اعلام شد، ايلنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016