سه شنبه 5 آبان 1383

کتاب "دايره المعارف زيبايى شناسى" منتشر شد، ايرنا

تهران ، خبرگزارى جمهورى اسلامى ۰۵ / ۰۸ / ۸۳
داخلى.فرهنگى.کتاب.
کتاب "دايره المعارف زيبايىشناسى" نوشته "مايکل کلى" محقق انگليسى،
توسط موسسه فرهنگى گسترش هنر و مرکز مطالعات و تحقيقات هنرى منتشر شد.
اين کتاب۶۴۰ صفحه اى مصور با شمارگان دو هزار جلد و به قيمت ۱۱۰ هزار
ريال انتشار يافته است .
در ترجمه ى اين کتاب يک گروه از مترجمان متشکل از"عباس پژمان "،"فرزان
سجودى" ، "محمدرضا سرمدى"، "سعيد سعيدپور"، "هنرور شجاعى"،" احمد صبورى"،
"سعيدرضا طلاجو"، "مراد فرهادپور"، "عبدالله کوثرى"، "فرهاد گشايش " ،"عباس
مخبر" با سرپرستى "مشيت علايى" همکارى داشته اند.
به گزارش روز سه شنبه خبرنگارگروه فرهنگى ايرنا، دايره المعارف زيبايى
شناسى گزيده هفتاد مدخل از يک دايره المعارف چهار جلدى است که نخستين بار
با عنوان Encyclopedia of Aestheticsدر سال۱۹۹۸ از طرف دانشگاه آکسفورد
و زير نظر مايکل کلى منتشر شد.
به گفته مشيت اعلايى سرويرستار کتاب در مقدمه کتاب نوشته است : دامنه
مباحث اين دايره المعادف بسيار وسيع است و از مفاهيم و مصطلحات متعلق به
نظريه هاى کلاسيک مانند تزکيه ،کمدى و بازنمايى،تاموضوعات مطرح در زيبايى
شناسى نوين (پست مدرنيسم ، مينىماليسم و باهاوس ) را درحوزه هاى مختلف هنر
نظيرادبيات ، مجسمه سازى، نقاشى،معمارى و طراحى را در بر مىگيرد.
وى مىافزايد : به منظور دست يابى به "مردم شناسى هنرى" دراين دايره المعارف
،مقالاتى منتشر شده که به بررسى زيبايى شناسى اقوام و فرهنگ هاى يونانى،
چينى و آمريکاى لاتين مىپردازد.
در قسمت ديگرى از اين مقدمه مىخوانيم : بخش مهمى از مسائل روز جريان هاى
عمده زيبايىشناختى معاصر دراين کتاب آورده شده است ، که ازآن جمله مىتوان
به بررسى مارکسيسم ، هرمنوتيک ، ادراک ، شرق شناسى و پسااستعمارى اشاره کرد.
دايره المعارف زيبايىشناسى، براساس شيوه رايج دانشنامه نويسى مطالب به
ترتيب الفبايى با اولويت دادن به مسائل و مفاهيم زيبايى شناسى، تنظيم شده
است .
براى نمونه ، "آمريکاى لاتين " نخستين مطلب اين کتاب را تشکيل مىدهد.
اين مدخل با هدف جست وجو در قلمرو و زيبايىشناسى آمريکاى لاتين در دو
مقاله "زيبايى شناسى آمريکاى لاتين و مدرنيته " و"زيبايى شناسى آمريکاى لاتين
در قرن بيستم " تنظيم شده است .
مقاله نخست درباره جايگاه زيبايى شناسى آمريکاى لاتين در سنت زيبايى
- شناسى مردن غرب بحث مىکند.
مقاله دوم نيز نظريه هاى بنيانى قرن بيستم درباره زيبايى شناسى آمريکاى
لاتين ، را بررسى مىکند، نظريات "خوزه واسکونسلوس " ۱۹۵۹( -۱۸۸۲ ميلادى) و
"آنتونيرکاسو"۱۹۴۶(-۱۸۸۳ ميلادى) فيلسوفان مکزيکى،"دئوستوئا"۱۹۴۵(-۱۸۴۹ )
فيلسوف پرويى و "آدولفو سانچز واسکز" فيلسوف اسپانيايى تبار، از موارد
موارد بررسى شده در اين بخش است .
" ادبيات " يکى ديگراز بخش هاى اين دايره المعارف است .
اين مدخل باهدف بررسى ادبيات و مباحث مربوطه به آن ، در سه مقاله "زيبايى
-شناسى ادبى"، "ادبيات چيست ؟" و " ادبيات و ادراک " تنظيم شده است .
در مقاله نخست اين بخش ، تاريخ ادبيات و زيبايى شناسىادبى، با توجه به
نقد و نظريه هاى ادبى از دوران افلاطون تا امروز، بررسى مىشود.
مقاله دوم تصويرى اجمالى از تاريخچه مفهوم ادبيات است تا زمينه اى براى
ورود به بحث هاى کنونى درباره ماهيت و نقش ادبيات در فرهنگ را فراهم کند.
مقاله سوم نيز موضوعات ادراکى مربوط به زيبايى شناسى ادبى را به بحث
درآورده و اين پرسش را مطرح مىکند که آيا درمورد ادبيات مىتوان ادعاى
آگاهى دهى کرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

بخش "ادراک " نيز با هدف بررسى مفهوم ادراک و رابطه آن با زيبايىشناسى
پرداخته است .
زيبايى شناسى ادراک مقاله اى است که چگونگى فهم از ادراک فلسفه بويژه
در رابطه با مفاهيم زيبايى، تفسير و عواطف را، تبيين مىکند.
در مقاله روان شناسى ادراک ، چگونگى تحليل ادراک در روان شناسى هنر، بررسى
مى شود.
مقاله چهارم نيز به بررسى بحث هاى مربوط به ادراک در نظريه موسيقى معاصر
اختصاص دارد.
بيش از يکصد مقاله در اين کتاب ارائه شده است و در پايان هرمقاله کتاب
نامه اى به زبان انگليسى ذکر شده است .

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/13593

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کتاب "دايره المعارف زيبايى شناسى" منتشر شد، ايرنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016