يكشنبه 14 تير 1383

شعري از مهرزاد آورداد به مناسبت فراخوان جنبش دانشجويي هيجدهم تير ماه

هموطن ای هموطنم
به مناسبت فراخوان جنبش دانشجويي هيجدهم تير ماه

ديده بيدار منی
دوست تويي , پوست تويي
جان منی هموطنم
گو به کجا ؟ تا بدوم
مرغ گرفتار تويي
زين همه , بيدار تويي
راهی ظلمت شکنی
پيش رو از سايه درا
منتظرم , پيش تر آ
نور تويي هموطنم
راه گشا , تا بروم
تيشه بر اين دار بزن
ريشه تذوير بکن
شيشه عمرش بشکن
تا بخروشم , بزنم
دست منی هموطنم
مشت بشو , تا بشوم
گر من تو , ما بشود
ديو خود از خانه رود
ظلمت شب می شکند
خانه پر آواز شود
من بشو , تا ما بشود
دوست تويي يار منم
قصه بگو , تا شنوم
هموطن ای هموطنم

مهرزاد آورداد
شنبه سيزدهم تير ماه 1383
Avardad @hotmail.com

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/9670

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'شعري از مهرزاد آورداد به مناسبت فراخوان جنبش دانشجويي هيجدهم تير ماه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016