سه شنبه 7 مهر 1383

«تهران» با تاييد يونسكو «پايتخت جهانى كتاب» مى شود، شرق

رييس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسلامى شهر تهران گفت: پس از اعلام نظر نهايى يونسكو پايتخت جهانى كتاب در سال ۲۰۰۶ يا ۲۰۰۷ ميلادى خواهد شد. رسول خادم با اشاره به اينكه شوراى شهر با انتخاب تهران به عنوان پايتخت جهانى كتاب موافقت كرده است، افزود: يونسكو در راستاى برنامه ريزى هاى خود جهت توسعه فعاليت هاى فرهنگى در جهان، انتخاب يك پايتخت را به عنوان «پايتخت جهانى كتاب» در دستوركار خود قرار داده است. وى افزود: شوراى شهر تهران نيز ضمن استقبال از اعلام پيشنهاد يونسكو مبنى بر انتخاب تهران به عنوان پايتخت جهانى كتاب در سال ۲۰۰۶ يا ۲۰۰۷ ميلادى كه پيرو پيگيرى هاى اتحاديه كتابفروشان و ناشران كشور صورت گرفت، موافقت و آمادگى خود را از طريق نماينده اداره كل سازمان يونسكو اعلام كرده است.
خادم تصريح كرد: برگزيده شدن يك شهر به عنوان پايتخت جهانى كتاب بر اساس شاخص هاى فرهنگى، تاريخى، هنرى و اجتماعى صورت مى گيرد كه تهران به دليل گستره بافت هاى تاريخى، فرهنگى و اماكن مذهبى و همچنين تمركز بسيارى از فعاليت هاى دانشگاهى داخلى و خارجى و نيز وجود عواملى چون فضاهاى وسيع فعاليت هاى فرهنگى همچون فرهنگسراها و خانه هاى فرهنگ، سينماها، فضاهاى آموزشى، ورزشى، تئاتر و ... شرايط بسيار مناسبى را براى انتخاب شدن به عنوان پايتخت جهانى كتاب داراست. رييس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسلامى شهر تهران افزود: برگزارى همه ساله نمايشگاه بين المللى كتاب در تهران و نيز جشنواره هاى متعدد فرهنگى هنرى در اين شهر كه از آن جمله جشنواره جهانى تئاتر عروسكى ونى بوده است، وجود بستر مناسبى از تجربيات گذشته اين شهر را در جذب و سازماندهى فعاليت هاى فرهنگى نشان مى دهد. وى با اشاره به نظر مثبت و مساعد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى در اين زمينه به ايسنا گفت: مسئولان اين وزارتخانه نيز شوراى شهر تهران را با توجه به نقش هماهنگى و سازماندهى مديريت فرهنگى، حايز شرايط لازم براى ارائه تصويرى از فرهنگ اسلامى و ايرانى در عرصه هاى هنرى، انتشارات، ورزش و ... به جهانيان دانسته اند. به گفته رييس كميسيون فرهنگى اجتماعى شوراى اسلامى شهر تهران با انتخاب تهران به عنوان پايتخت جهانى كتاب، نمادى از جايگاه والاى فرهنگى ايرانيان در ميان علاقه مندان به امور فرهنگى، هنرى جهان ترسيم مى شود. خادم به ايسنا گفت: انتخاب تهران به عنوان پايتخت جهانى كتاب علاوه بر اعتبار و جايگاه ويژه بين المللى، نقطه عطفى در ساماندهى امور فرهنگى شهر تهران و الگوسازى مديريتى در زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى براى ديگر شهرهاى كشور خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شرق: اين توضيح نيز ضرورى است كه ايده اوليه براى تبديل تهران به پايتخت كتاب جهان از آن روشنفكر و فعال فرهنگى ايرانى، احسان نراقى، كه با يونسكو نيز روابط گسترده دارد مطرح شد و خود او پيگيرى هاى زيادى براى به ثمر رساندن آن انجام داده است. همكارى شوراى شهر با نراقى را بايد به فال نيك گرفت.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/12475

فهرست زير سايت هايي هستند که به '«تهران» با تاييد يونسكو «پايتخت جهانى كتاب» مى شود، شرق' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016