چهارشنبه 28 بهمن 1383

جمال ميرصادقي و شش چاپ و تجديد چاپ، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فرهنگ و ادب - كتاب
رمان «شب‌چراغ» جمال ميرصادقي پس از 29 سال، با حذف و اضافاتي منتشر مي‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين رمان كه به مسائل پس از كودتاي 28 مرداد 1332 مي‌پردازد،‌ اولين بار در سال 1345 منتشر شده و حالا ميرصادقي با حذف بخش‌هايي كه امروز امكان چاپ ندارد و اضافه كردن قسمت‌هايي كه در زمان شاه امكان پرداختن به آنها را نداشته است، تصميم دارد اين رمان خود را كه مي‌گويد بزرگ علوي آن را در آن زمان بهترين كار وي مي‌دانسته است، مجددا منتشر كند.
ميرصادقي با بيان اينكه اين رمان داراي روايتي چندصدايي مانند «گوربه‌گور» فاكنر است، افزود: در «شب‌چراغ»، روايت انسان‌هاي نااميد پس از كودتا ارايه مي‌شود، مانند بي‌آرماني و بي‌آرزويي كه امروز گريبان‌گير جامعه ماست و من آن را نمي‌پسندم.
از ديگر كارهايي كه ميرصادقي براي تجديد چاپ آن تلاش مي‌كند، ‌«بادها خبر از تغيير فصل مي‌دهند» است. اين رمان حدود هشت سال است كه براي چاپ سومش با مشكل مواجه شده و حالا با انجام اصلاحاتي در شرف كسب مجوز است.
اين داستان‌نويس با بيان اينكه اسماعيل يارشاطر اين كتاب را بهترين كار او مي‌دانسته كه تاكنون در دو چاپ 10 هزار نسخه‌يي منتشر شده است، گفت: «شب چراغ» و «بادها خبر از تغيير فصل مي‌دهند» از جمله كتاب‌هاي من است كه مقبوليت عام پيدا كرده است.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

از ديگر آثار آماده چاپ جمال ميرصادقي به «شناخت داستان»، تجديد چاپ رمان «كلاغ‌ها و آدمها» مجموعه داستان «پشه‌ها» و كار كوري «چه دنياي قشنگي» ( پس از 18 سال) مي‌توان اشاره كرد.
اما آخرين اثري كه از اين نويسنده منتشر شده، «جهان داستان غرب» است كه به 16 نويسنده از پيشكسوتان داستان كوتاه از جمله آلن پو، چخوف، موپاسان، ‌بورخس و سالينجر مي‌پردازد.
ميرصادقي علاوه بر ارايه شرح حال و مشخصات كار هر يك از اين داستان نويسان، يك داستان كليدي از آنان و تفصيلي بر آن را نيز آورده است. او كتاب‌هاي «عناصر داستان»، «ادبيات داستاني» و اين كتاب را از مهمترين كارهاي خود در زمينه تحقيق و پژوهش داستان مي‌داند.
جمال ميرصادقي از جمله داستان نويساني است كه به وجود پيام در داستان معتقد است.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/18366

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'جمال ميرصادقي و شش چاپ و تجديد چاپ، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016