چهارشنبه 26 اسفند 1383

زندگي و آثار صادق هدايت، بهروز وثوقي و هوشنگ مرادي كرماني در انتظار مجوز، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فرهنگ و ادب - كتاب

كتاب ”قصه‌هاي مجيد” نوشته هوشنگ مرادي كرماني همزمان با 30 سالگي قرائت اين اثر در راديو، براي شانزدهمين بار منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بخش كتاب خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بنا به گفته صالحي رامسري ـ مدير نشر معين ـ سي سال پيش قصه‌هاي مجيد از راديو براي برنامه نوجوانان خوانده شد و بعد از انقلاب به صورت كتاب چاپ شد.

او گفت: چاپ شانزدهم اين كتاب امروز همزمان با اين مناسب منتشر شده است.

وي همچنين از تجديد چاپ چهارم مجموعه پنج جلدي «طهران قديم» جعفر شهري كه اولين بار به صورت ناقص در سال 57 در نشر اميركبير سابق منتشر شده بود و در سال 71 براي بار دوم به صورت كامل پنج جلدي منتشر شد، خبر داد و افزود: فرهنگ فارسي يك جلدي معين را نيز بر اساس فرهنگ شش جلدي معين با افزودن 320 صفحه و لغتهاي فرهنگستان زبان فارسي زير نظر دفتر پژوهش و شوراي برنامه‌ريزي نشر معين با همكاري يك گروه 12 نفره كه چهار سال كارشان به طول انجاميد، امروز براي چهارمين بار تجديد چاپ مي‌كنيم. متاسفانه از اين كتاب و نام دكتر معين سوء استفاده مي‌شود و ناشري اين فرهنگ را منتشر مي‌كند و مردم هم اين مساله را نمي‌دانند.

«يادداشتهاي علم» در پنج جلد به همكاري نشر معين و مازيار براي چاپ پنجم، درخت انجير معابد رمان دو جلدي از احمد محمود نيز به تازگي تجديد چاپ شده‌اند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

وي همچنين از انتشار «شما كه غريبه نيستيد» اتوبيوگرافي هوشنگ مرادي كرماني كه براي اخذ مجوز به وزارت ارشاد رفته است و مجموعه آثار صادق هدايت با نظارت خانواده هدايت و براساس آخرين دستنوشته‌هاي وي، «مهتاب» پير لامور ترجمه پرويز شهدي، رماني براساس زندگي كولود دوبوسي موسيقيدان فرانسوي و كتابي درباره سينماي بهروز وثوقي خبر داد و افزود: متاسفانه كتاب اخير را مدت يك‌سال است كه به ارشاد داده‌ايم و آن‌ها هم نه مجوز مي‌دهند و نه جوابي؛ نه مي‌گويند به شما مجوز مي‌دهيم و نه مي‌گويند نمي‌دهيم؛ در حاليكه كتاب واقعا هيچ مساله‌اي ندارد كه بخواهد با مميزي روبه‌رو شود.

وي زمان انتشار اين آثار را براي نمايشگاه بين المللي هجدهم كتاب عنوان كرد.

دنبالک:
http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19414

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'زندگي و آثار صادق هدايت، بهروز وثوقي و هوشنگ مرادي كرماني در انتظار مجوز، ايسنا' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016