جمعه 2 تير 1385

بر سیمای سیاه شب، شعری از سام واثقی، پیشکش وب لاگ نویسان عابد توانچه و یاشار قاجار در بند زندان اوین

این هوای جهنمی
ستاره ها
دود می شوند
و رزمندگان نور
آتش افروخته
بر سیمای سیاه شب، نمیرا
بدرود می شوند
زبانْ سوخته به سرب مذاب وُ
لبانْ دوخته بر زخم فریاد
دل از شب گذشته
و باران قیام جوانان نشسته
قطره ها
قطره
قطره
قسم رود می شوند
زمان ایستاده بار دیگر
روی در روی
این آب وُ خاک
و خون در تماس ستیزان پولاد
شهامت هوس می کند،
نفس ها
لحظه
لحظه
محدود می شوند.


سام واثقی يكشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۵
www.vaseghi.de

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://mag.gooya.ws/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/30673

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'بر سیمای سیاه شب، شعری از سام واثقی، پیشکش وب لاگ نویسان عابد توانچه و یاشار قاجار در بند زندان اوین' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016