يكشنبه 7 مرداد 1386

سيمين دانشور از مردم تشکر کرد، مهر

سيمين دانشور که هم اينک قادر به تکلم است با خروج از وضعيت کما، هوشياری کامل خود را به دست آورده قرار است به زودی به بخش عمومی بيمارستان پارس منتقل شود.
يکی از اعضای تيم درمان اين نويسنده به خبرنگار مهر گفت : ما از وضعيت جسمی ايشان رضايت کامل داريم. او کاملا به هوش آمده و می تواند با اطرافيان صحبت کند. از هم اکنون هم می توانيم وی را به بخش عمومی منتقل کنيم.

وی افزود: خانم دانشور هم اينک قادر به تکلم است و تيم پزشکی وی نيز اعلام کرده که ظرف امروز و فردا او را از بخش مراقبت های ويژه خارج و وارد بخش عمومی می کند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

اين عضو تيم درمانی خاطرنشان کرد : به طور متوسط روزانه نزديک به صد مورد تماس تلفنی با بيمارستان پارس گرفته می شود که جويای حال خانم دانشور هستند.

يکی از نزديکان سيمين دانشور که روز گذشته به عيادت وی رفته بود در مورد وضع جسمی او گفت : خانم دانشور با اطلاع از نگرانی مردم در مورد سلامتی اش گفت " از همه مردم سپاسگزارم و تشکر می کنم. مردم هميشه نسبت به من لطف داشته اند."

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/33922

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'سيمين دانشور از مردم تشکر کرد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016