پنجشنبه 19 مهر 1386

کلاس فلسفه دکتر فريدون شايان در استکهلم

کلاس فلسفه دکتر فريدون شايان در استکهلم:
زمان: دوشنبه ها از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱
آدرس:
S:t Erikpslan 9
113 20 Stockholm
Tel: 08-31 87 43
Mobil: 070 76 97 022

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34491

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'کلاس فلسفه دکتر فريدون شايان در استکهلم' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016