دوشنبه 28 آبان 1386

مراسم تقدير اعضای هيئت مديره و شورای عالی خانه موسيقی از شهرام ناظری، مهر

مراسم تقدير اعضای هيئت مديره و شورای عالی خانه موسيقی از شهرام ناظری شب گذشته در محل خانه موسيقی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در اين مراسم ابتدا رئيس هئيت مديره خانه موسيقی ضمن خوش آمدگويی به شهرام ناظری و هنرمندان حاضرگفت : برخی از فعاليت های هنری هنرمندان ايرانی از لحاظ زيبايی شناسی و پشتوانه محکم فرهنگی که دارد در طول تاريخ همواره مورد توجه و پسند جهان قرار گرفته است اما نکته قابل توجه اين است که من تصور می کنم در يک دهه گذشته اتفاق های نادری افتاده و باعث شده که هنر موسيقی در عرصه های بين المللی حضور پررنگ و قابل توجهی داشته باشد.

محمدسريرافزود: درواقع موسيقی ايران با قدمت و پشتوانه های علمی و عملی که داشته توانسته خوش بدرخشد و نمونه عينی آن اعطای نشان شواليه و لوح يادبود موسسه فرهنگی آسيا در نيويورک به شهرام ناظری است و من به عنوان رئيس هئيت مديره خانه موسيقی اين موفقيت بزرگ را هم به اين هنرمند و هم به جامعه موسيقی تبريک عرض می کنم.

هوشنگ ظريف در ادامه با اشاره به موفقيت های اخير ناظری گفت : واقعا اين اتفاقات برای هر هنرمند ايرانی و به طور کلی برای جامعه فرهنگی و ملت ايران مايه مباهات است و من هم به سهم خود به آقای شهرام ناظری تبريک می گويم.

داريوش پيرنياکان سخنگوی خانه موسيقی با اشاره به مهجوربودن هنر موسيقی در عرصه های بين المللی گفت : موسيقی ايران در طول سال ها فعاليت و افتخار آفرينی همواره مهجور بوده است و اين مسئله موجب شده تا موسيقی ايران درعرصه های بين المللی به شکل گسترده ای خودش را نشان دهد و مورد توجه قرار گيرد و دريافت اين نشان هم نمونه خوبی از توجه مراکز بزرگ بين المللی به موسيقی ايران است و من فکر می کنم که از اين پس مسئوليت آقای ناظری سنگين تر می شود و اميدوارم هم ايشان و هم ساير هنرمندان موسيقی از موفقيت به دست آمده به نفع جامعه موسيقی استفاده مفيد و موثر بکنند.

داود گنجه ای عضو شورای عالی موسيقی در ادامه خطاب به شهرام ناظری گفت : خوشحالم که به منزل خود آمديد چراکه من شخصا معتقدم خانه موسيقی خانه همه هنرمندان موسيقی وخانه عشق است چرا که سال های سال در دايره عشق فعاليت کرده است و از آنجا که مجموع فعاليت های شما جنبه معرفتی داشته از صميم قلب خوشحالم که حق به حقدار رسيده است و همه ما می دانيم آقای ناظری بيش از هر هنرمند ديگری بر اشعار مولانا کار و فعاليت مستمر کرده و دريافت اين نشان حق مسلم ايشان بوده است بنابراين کسب اين مقام برای هر ايرانی مايه افتخار است.

پس از پايان صحبت های داود گنجه ای ساسان فاطمی ورامين جزايری نيز با ابرازحشنودی از دريافت جوايز بين المللی به ناظری تبريک گفتند.

در پايان صحبت های اعضای هيئت مديره،حميد نوربخش مدير عامل خانه موسيقی ضمن قرائت پيام فرامرز پايور گفت : اتفاق های تلخ و شيرين بسياری در حوزه فرهنگ و هنر می افتد که از دل همين اتفاق ها هنرمندان به وحدت وهمدلی بيشتری دست می يابند که حادثه دلخراش زلزله بم يکی ازآن اتفاقات بود و بايد متذکر شوم که دريافت اين نشان از سوی استاد عزيز شهرام ناظری يکی از همان اتفاق های شيرينی بود که وحدت هنرمنران را نيز فراهم کرد و من هم به عنوان قطره ای از اين دريای بی کران هنرموسيقی دريافت اين نشان را به جناب ناظری تبريک می گويم و اميدوارم بنياد خانه موسيقی همچنان بر عشق باقی بماند و جامعه موسيقی قدر اين موفقيت ها را نيز بدانند.

شهرام ناظری ضمن سپاس از تقدير خانه موسيقی گفت : سپاسگزارم از دوستان فعال در خانه موسيقی که بستری را فراهم کردند تا هنرمندان موسيقی زير سقفی چون خانه موسيقی گرد هم درآيند چراکه به نظرمن درسه دهه اخير نوعی از هم گسيختگی بين هنرمندان اين عرصه به وجود آمده است که همين مسئله باعث مهجورماندن هنر موسيقی و البته تنهايی هريک از هنرمندان فعال دراين هرصه شده ا ست وخانه موسيقی تنها اميد ما هنرمندان است که خوشبختانه در اين مدت قدم های مفيد و موثری نيز برداشته و برای بهبود اوضاع اين هنر خالصانه فعاليت کرده است چراکه به نظرمن باند بازی و دسته بندی هايی که بين هنرمندان به وجودآمده اين هنر را دچارمحدوديت کرده است.

ناظری در ادامه گفت : اگر دست به دست هم دهيم و به مکانی چون خانه موسيقی اعتماد کنيم و متصل باشيم می توانيم قدم های بزرگ و منسجم تری در اين عرصه برداريم و برای دنيا حرفی برای گفتن داشته باشيم و من از همين جا اعلام آمادگی می کنم در راستای بهبود شرايط همراه با خانه موسيقی هر کاری از دستم برآيد انجام می دهم.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

پس پايان صحبت های شهرام ناظری مراسم تقديراز اين هنرمند با حضور هنرمندانی چون هوشنگ ظريف، مصطفی کمال پورتراب ، داود گنجه ای ، داريوش پيرنياکان ،محمدسرير، حميدرضا نوربخش ،کامبيرروشن روان ، رامين جزايری و ديگر از هنرمندان حاضر در خانه موسيقی انجام شد.

پس از انجام اين مراسم شهرام ناظری درباره چگونگی راه يافتن سمفونی رومی به جايزه گرمی به خبرنگارمهرگفت : من اطلاع دقيقی ازراه يافتن اين سمفونی به اين جايزه ندارم ولی به هرحال اين جايزه يکی از معتبرترين جوايزی است که بهترين آثار در حوزه فرهنگ و هنر می دهند و من هم منتظرم ببينم که چه می شود.

وی درادامه به دريافت جايزه "ميراث فرهنگی " درنيويورک اشاره کرد و گفت : از طرف مرکز فرهنگی آسيا سوسايتی در نيوريورک دعوت شدم تا اجرايی در مراسم اختامييه سال مولانا داشته باشم در آن مراسم هم جايزه ای با عنوان "ميراث فرهنگی" به خاطر يک عمر فعاليت دراين عرصه فرهنگ موسيقايی و پيوند هنر شرق و غرب اهداشد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/34926

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'مراسم تقدير اعضای هيئت مديره و شورای عالی خانه موسيقی از شهرام ناظری، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016