يكشنبه 30 دي 1386

برنامه دومين جشنواره تئاتر ايرانی در شهر هايدلبرگ آلمان، ۲۳ تا ۲۷ ژانويه۲۳/۱/۲۰۰۸افتتاحيه و پيام ها ـ موسيقی ايرانی ۱۹:۳۰

«خاوران» (آلمانی)
نويسنده و کارگردان: غلام آل بويه ۲۱:۳۰

۲۴/۱/۲۰۰۸
«شگفتگی های روزمره» (آلمانی / تئاتر کاباره)
نويسنده و گوينده: فرهنگ کسرائی ۲۱:۰۰


۲۵/۱/۲۰۰۸
«عشق شيرين»
(تئاتر رقص)
نويسنده و طراح‌: سيمين متين ۱۹:۰۰

«بانبوری» (آلمانی)
برداشت آزاد از: اسکار وايلد، کارگردان: پرويز بريد ۲۰:۳۰


۲۶/۱/۲۰۰۸
«در انتظار آقا مش ماشالا» (فارسی)
نويسنده و کارگردان: بهروز قنبر حسينی ۱۹:۰۰

«کمپوت» (فارسی / لندن)
نويسنده: فيليپ گوليه، کارگردان: سوسن فرخ نيا ۲۱:۰۰


۲۷/۱/۲۰۰۸
«باز موش، باز گربه» (فارسی / تئاتر کودکان)
متن: سيما سيد، بهروز قنبرحسينی، کارگردان: سيما سيد ۱۵:۰۰

«تقصير» (فارسی / پاريس)
نويسنده: فرهاد آئيش، کارگردان: حميد دانشور ۱۷:۰۰

«ماجرای ناموس پرستان» (فارسی/تورنتو)
نويسنده: غلامحسين ساعدی، کارگردان: و. رهبانی ۱۹:۰۰

اختتاميه: جشن ايرانی با هنرمندی سيما و کيا ۲۱:۰۰

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35679

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'برنامه دومين جشنواره تئاتر ايرانی در شهر هايدلبرگ آلمان، ۲۳ تا ۲۷ ژانويه' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016