يكشنبه 28 بهمن 1386

گفتگوهایی با ژان پل سارتر به فارسی ترجمه شد، مهر

کتاب "گفتگوهایی با ژان پل سارتر" ترجمه آرش جلال منش توسط نشر چشمه منتشر می شود.

این کتاب شامل گفتگوهای سه مصاحبه کننده با این نویسنده و روشنفکر فرانسوی است.

"گفتگوهایی با ژان پل سارتر" از مجموعه کتابهایی است که نشر چشمه قصد دارد آنها را بطور سلسله وار منتشر کند. این مجموعه شامل گفتگوهایی با روشنفکران اروپایی و نویسندگان صاحب سبک در عرصه نقد و ادبیات داستانی است که ترجمه تعدادی از آنها برعهده آرش جلال منش خواهد بود.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

مصاحبه کننده ها در "گفتگوهایی با ژان پل سارتر" درباره آکادمیک شدن ادبیات داستانی، زندگی شخصی سارتر و همچنین آراء و فعالیتهای سیاسی این نویسنده صاحب نام گفتگو کرده اند.

جلال منش غیر از این کتاب، اثر دیگری از این مجموعه با عنوان "گفتگو با ادوارد سعید" را زیر چاپ دارد. این کتاب برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد رفته است. "گفتگو با ادوارد سعید" را طارق علی - نویسنده پاکستانی الاصل مقیم انگلیس - نوشته است. طارق علی در این کتاب به زندگی و فعالیتهای ادبی و سیاسی وی توجه داشته است.

"قصه گویی تصویری و روایت بصری" و "سینماگران بزرگ، مخاطبان کوچک" از ترجمه های منتشر شده آرش جلال منش طی سالهای اخیر است.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/35916

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گفتگوهایی با ژان پل سارتر به فارسی ترجمه شد، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016