جمعه 7 تير 1387

هر ايرانی در ۱۸۹۲ روز يک کتاب می خواند، مهر

خبرگزاری مهر - براساس يافته های يک پژوهش که بعد از نمايشگاه کتاب تهران صورت گرفته است، در کشور ما هر نفر در هر ۱۸۹۲ روز، يک کتاب می خواند. با آنکه بسياری از روان شناسان از «کتاب درمانی» برای ايجاد نگرش و انگيزه در ميان نوجوانان و تقويت احساس اعتماد به نفس و خود ارزشمندی از آنان بهره می گيرند، براساس آمار موجود سرانه مطالعه در ايران فقط چند دقيقه است و بيشترين اوقات دانش آموزان و دانشجويان و بسياری از مردم به کارهايی غير از مطالعه می گذرد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

جمعی از دانشجويان دانشکده خبر در تحقيقی به بررسی رابطه بالا بودن بهای کتاب و ميزان مطالعه دانشجويان پرداخته اند، با اين فرضيه اوليه که «بالا بودن قيمت کتاب ها باعث پايين آمدن ميزان مطالعه در بين دانشجويان می شود.»

در اين گزارش با ارائه نمونه آماری و گزارش مقايسه ای ميزان مطالعه در کشورهای درحال توسعه و کشورهای توسعه يافته آمده است: «هر ايرانی در هر ۱۸۹۲ روز، يک کتاب می خواند.» طبق آمار مردم کشورهای در حال توسعه نزديک به ۸۰ درصد جمعيت جهان را تشکيل می دهند اما کمتر از ۳۰ درصد کتاب های مصرفی را توليد می کنند و کمتر از اين نسبت نيز به کتابخوانی مشغول اند.

اين در شرايطی است که کشورهای توسعه يافته با جمعيتی حدود ۲۰ درصد جمعيت جهان ۷۰ درصد کتاب های مصرفی جهان را توليد می کنند. در فرانسه با ۵۵ ميليون نفر جمعيت هر روز ۳۵۰ هزار جلد کتاب به فروش می رسد اما در کشور ما هر نفر در هر ۱۸۹۲ روز فقط يک کتاب می خواند. دختران ايرانی ۹/۵ دقيقه و پسران ۳/۳ دقيقه کتاب غيردرسی می خوانند. نتايج يک تحقيق مطالعه آزاد در ميان نوجوانان و جوانان را بسيار پايين نشان می دهد.

در اين تحقيق سهم مطالعه هر دانش آموز ۵/۵ دقيقه در ۴۸۲ دقيقه از اوقات فراغت - تعطيلات - در شبانه روز به دست آمده، در حالی که همين دانش آموزان ۱۷۸ دقيقه از اوقات فراغت خود را بدون برنامه سپری می کنند، به درس های خود رسيدگی می کنند، بيشتر وقت شان را با تلويزيون می گذرانند و بقيه را به امور شخصی اختصاص می دهند. اين آمار نزد دختران و پسران متفاوت است.

بر اساس اين تحقيق دختران ۹/۵ دقيقه و پسران ۳/۳ دقيقه کتاب غيردرسی می خوانند. ايران با کمبود ۱۴ هزار کتابخانه و ۱۴۰ ميليون جلد کتاب مواجه است.در حال حاضر بر اساس آمار موجود، حدود يک هزار و ۷۷۵ کتابخانه با ۱۵ ميليون جلد کتاب در کشور وجود دارد که با استاندارد بين المللی کشور ما به ۱۴ هزار کتابخانه و ۱۴۰ ميليون جلد کتاب ديگر نياز دارد و از هر ۱۰ ايرانی تنها يک نفر يک جلد کتاب خريداری می کند. در سبد هر خانواده ايرانی کمتر از نيم درصد به خريد کتاب اختصاص دارد که نشان دهنده اهميت کم مطالعه برای ايرانيان است. کشور ما با ۷۰ ميليون نفر جمعيت فقط يک ميليون و ۲۹ هزار عضو در کتابخانه دارد. اين مسائل همواره موجب شده است ايران با وجود برخورداری از سابقه طولانی فرهنگی جايگاه شايسته ای در ميان کشورهای جهان نداشته باشد. بنابر نظرسنجی صورت گرفته در اين تحقيق، دلايل نبود فرهنگ کتابخوانی در جامعه گرانی کتاب شناخته شد.

دنبالک:
http://news.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/37435

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'هر ايرانی در ۱۸۹۲ روز يک کتاب می خواند، مهر' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016