پنجشنبه 15 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا

پرخواننده ترین ها

دیدنیها >> يک ابتکار جالب از فعالين ايرانی مقيم برلين در روز تحليف احمدی نژاد (گزارش و عکس)

احمدی نژاد رئيس جمهور ايرانيان نيست او فقط رئيس دولت کودتاست همين!

احمدی نژاد رييس جمهور ايران نيست؛ با اين شعارکه بر پارچه سبز رنگی به عرض خيابان نوشته شده است، دختران جوان و مرد ميانسال در کنار شعله جاويدان* شهر برلين در ميدان تئودور هويس (غرب برلين) کسانی را که از اين محور به خانه هايشان باز ميگردند بدرقه ميکنند و آنها را با اين پرسش به خانه هاشان می فرستند که چرا؟

حمايتگران جنبش همگانی مردم ايران که از فردای آشکار شدن کودتای انتخاباتی با فراخوانی ايرانيان مقيم برلين دست به کار برگزاری تظاهرات عليه اين تقلب آشکار و حمايت از جنبش سبز ايران شده بودند؛ اين بار با ابتکاری جديد مخاطبين آلمانی را در روز تحليف رييس دولت کودتا، در محور شرق به غرب شهر و بالعکس در ده نقطه ی پر رفت و آمد با توزيع اعلاميه و نگهداری پلاکات های بزرگ ۴ متری در مقابل اتومبيل ها، بار ديگر بر خواسته های ايرانيان برای برگزاری انتخابات آزاد، پايان بخشيدن به سرکوب مردم و معترضين و ختم نمايش بيدادگاه ها واعترافات تاکيد کردند.

از ديروز، ظاهرا و برای چهار سال ديگر او رييس (متقلب و نامشروع) اين جمهوری خوانده شد اما ما ميدانيم بگذار دنيا هم برای چندمين بار از ما بشنود و بداند که احمدی نژاد رئيس جمهور ايرانيان نيست او فقط رئيس دولت کودتاست همين!


برلین دروازه ی براندنبورگ


برلین میدان ستون پیروزی(ستاره ی بزرگ)

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016