یکشنبه 2 فروردین 1394   صفحه اول | درباره ما | گویا

دیدنیها >> الکل و کلاس اندیشه اسلامی!

سر کلاس اندیشه اسلامی به استاده گفتم

استاد یه سوال بپرسم…؟؟

گفت بپرس

گفتم چجوری زکریای رازی ٩٠٠ سال پیش الکل رو کشف کرد
بعد اسلام ١۴٠٠ سال پیش الکل رو حروم کرد؟

یه نگاه کرد گفت پاشو گمشو بیرون…تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016