دوشنبه 7 دی 1383

انشعاب فراكسيون اكثريت در طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت، ايران

نشست انتخاباتى طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت پس از تشنج و درگيرى ميان فراكسيون هاى اكثريت و اقليت باانشعاب فراكسيون اكثريت به پايان رسيد. به گزارش ايرنا، عصرجمعه پس از اوجگيرى اختلافات ميان دوفراكسيون اقليت واكثريت برسر نحوه برگزارى انتخابات شوراى مركزى اين اتحاديه، ۱۵ تشكل وابسته به فراكسيون اكثريت عملاً از نشست خارج شده و به صورت جداگانه به برگزارى انتخابات پرداختند.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16123

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'انشعاب فراكسيون اكثريت در طيف شيراز دفتر تحكيم وحدت، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016