دوشنبه 7 دی 1383

احضار بهنام امينى عضو سابق انجمن اسلامى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران به دادگاه انقلاب، ايران

بهنام امينى، عضو سابق انجمن اسلامى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران كه در مراسم سالگرد فروهرها در سال۸۱ بازداشت شده بود، براى ادامه رسيدگى به پرونده اتهامى خود به دادگاه احضار شد. امينى درتماس با ايلنا، ضمن اعلام اين خبر گفت: روز ۲۶ دى ماه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب حاضر خواهم شد تا به موارد اتهامى خود در زمينه اقدام عليه امنيت ملى و توهين به رهبرى، توضيح دهم

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/16124

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'احضار بهنام امينى عضو سابق انجمن اسلامى دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران به دادگاه انقلاب، ايران' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016