یکشنبه 4 بهمن 1383

آرش سیگارچی، طعمه و قربانی تازه! کوروش گلنام

اگر سران دولت پنهان درس آموزی داشتند و از رویدادها و موج نفرت از رفتارهای ضد انسانی خود در درون و برون از مرزها می آموختند، امروز نه مجبور بودند پنهان حکومت کنند و بی پاسدار و نگهبان قدمی بیرون نگذارند و نه اصولن چنین "جمهوری" اسلامی فتنه گر، آشوب طلب و زور گویی بر پا بود. ابراهیم نبوی چه زیبا گفته است که:

"حالا مرتضوی شبیه مجرمی در حال فرار است که شناسایی شده است و مجبور است برای نجات خودش روز به روز قربانیان بیشتری بگیرد. مطمئنم که خودش شبها رویای مرتضوی نبودن را می بیند، اما با مرتضوی بودن چه کند؟" (1)

اما این تنها مرتضوی نیست که مجرم شناسایی شده است و رویای نبودن خود را دارد. این تنها او نیست که برای فرار از چنگال عدالت و نجات جان خویش هر روز به قربانیان بیشتری نیاز دارد. علی خامنه ای و همه دولت پنهان نیز چون او مجرم و پیش از آغاز کار و خودفروختگی آدمی چون او، شناخته شده بوده اند. آنها از همآن زمان که سینما رکس ابادان به آتش کشیده شد، برای گریز از چنگال عدالت و نجات خود، روند سرکوب و کشتار را دنبال کرده اند. این روند امروز که دست های آنها برای همه رو شده است به شیوه های پیچیده تر ی انجام می گیرد. همه می دانیم که در هفته گذشته نازنین شهیدی(شاعر) پس از جشن ادبی کارنامه در تهران و پس از خوردن شام در مهمانی پس از آن، به شکلی بسیار مشکوک و ناگهانی در گذشت و به فاصله دو روز پیکر های بی جان سه دختر خبر نگار: النا درخشان و خواهرها شیوا وشهلا شکاری، بترتیب خبرنگاران روزنامه های افتخار و شرق در خانه ای در تهران نو یافته شد. ظاهرن می خواسته اند شکل حفگی در اثر گاز به آن به دهند اما اولین بر رسی های پزشکی قانونی سخن از آثاری از "خفه کردن" آنها دارد! اگر به آگاهی های بیشتر نیاز باشد مسلمن باید از شبح سعید اسلامی یعنی قاضی سعید مرتضوی و همکار محترمش آقای عنکبوت(حسین ش.) پرسید. و اگر بازهم به آگاهی های بیشتر نیاز بود، هیچ منبعی امین تر و درست تر از بیت رهبری، که کانال اصلی دولت پنهان است، نیست.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

در این شرایط بحرانی، یکبار دیگر باید به سردمداران رژیم هشدار داد که آقایان شما چنان بد نام و بد سابقه هستید که هر گونه رویدادهایی از این گونه برای هر اهل اندیشه و تفکر و کوشنده سیاسی، اجتماعی، فرهنگی در ایران روی بدهد، همه نگاه ها به شما در دولت پنهان و گماشتگان خشک مغز و خونریز شما دوخته خواهد شد. پرونده زور و ستم وقلدری و جنایت های خود را هر روز سنگین تر نکنید و از خشم مردم بترسید.
آرش شکارچی قربانی تازه خانه اشباح و خانه عنکبوت است. مردم جهان، سازمان های حقوق بشر و خبرنگاران در سراسر جهان از رویدادها با خبر و بیدار هستند و هر دقیقه از اسارت او را دنبال می کنند. هم چنان که پی گیر اسارت دیگر خبرنگاران، نویسندگان و کوشندگان فکر و اندیشه در ایران هستند. از همآن آغاز دستگیری و اسارت آرش سیگارچی، هم جون دیگر اسیران بی گناه، "جمهوری" اسلامی و دولت پنهان مسئول هر رویداد، آسیب و خسارت جسمی،روحی، حرفه ای و مالی به آنهاست. آدم دزدان و آدمکشان روزی در برابر عدالت قرار گرفته و باید پاسخ گوی این آعمال ضد انسانی خود باشند.
--------------

زیرنویس:
1 ـآقای شاهروی! مرتضوی رئیس واقعی قوه قضائیه است، سید ابراهیم نبوی شنبه 26 دی 1383 ، گویا

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/17316

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'آرش سیگارچی، طعمه و قربانی تازه! کوروش گلنام' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016