دوشنبه 17 اسفند 1383

گزارشي از وقايع مراسم سخنراني معين در دانشگاه اصفهان، همراه با تصاويري از اين گردهمايي

گزارش دريافتي:
جلسه انتخاباتي دكتر معين در دانشگاه اصفهان به دعوت جمع محدودي از اعضاي انجمن اسلامي دانشجويان با مخالفت هاي فراوان دانشجويان و در فضايي متشنج در تالار شريعتي دانشگاه اصفهان به كار خود پايان داد.

تعداد زيادي از دانشجويان با در دست گرفتن پلاكاردهايي با عكس چه گواراوشعارهاي "NO!" ،"رفراندوم Refrandom"،"انتخابات نه،رفراندوم آري"،"اصلاحات مردReform Died "،"نان،آزادي،برابري"،"Democratic Republic Of IRAN"،"زنداني سياسي،قرباني تباني"،اعتراض خود را به معين نشان دادند.

دانشجويان معترض در ابتداي برنامه و پس از سرود جمهوري اسلامي،همه با هم به پا خواستند و سرود"اي ايران"را زمزمه كردند. در ميان سخنراني معين،دانشجويان سرود"يار دبستاني"را همزمان با بالا گرفتن پلاكاردها خواندند و سپس شعارهايي از قبيل "رفراندوم،رفراندوم،اين است شعار مردم"،"مشاركت حيا كن،دانشگاه رو رها كن"،"زنداني سياسي،قرباني تباني"،"زنداني سياسي،آزاد بايد گردد"و...سر دادند.

شايان ذكر است تعداد بسيار زيادي از غير دانشجويان از جمله اعضاي شاخه جوانان مشاركت در تالار حضور داشتند.

برنامه دكتر معين با مخالفت گسترده دانشجويان مواجه گشت و در طول برنامه هيچ شعاري به نفع معين داده نشد و هيچ پلاكاردي به نفع او بالا نرفت،دانشجويان خشمگين در تمام مدت برنامه به روش هاي مختلفي اعتراض خود را بيان مي كردند.

پس از پايان جلسه انتخاباتي معين در تالار شريعتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان كه با مخالفت دانشجويان همراه بود بطوريكه در پايان اين برنامه ستاد معين نتوانست به حد اقلي از اهداف خود دست يابد آقاي عماد مدهوش دبير انجمن اسلامي دانشجويان دانشكده علوم اصفهان از طرف هواداران معين مورد ضرب و شتم قرار گرفت. وي از ناحيه سر و چند نقطه ديگر بدن آسيب ديده است اما حال عمومي وي رضايتبخش مي باشد.

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

شايان ذكر است در حين برگزاري مراسم هنگامي كه تعدادي از اعضاء فعلي و سابق انجمن اسلامي دانشجويان از طرف يكي از حاميان مورد اهانت واقع شدند با واكنش شديد آقاي محمد حسن طالبي عضو سابق شوراي مركزي انجمن مواجه شدند. حاميان معين به سمت او حمله ور شدند و با ضربات متوالي مانع حركت او به سوي تريبون شدند و سپس وي را از سالن برگزاري مراسم به بيرون هدايت نمودند.

هادي منتخبي از اعضاي سابق انجمن اسلامي دانشجويان نيز كه خواستار تريبون بود مواجه با امتناع مجريان مراسم از دادن تريبون شد اما نهايتا با حمايت دانشجويان موفق به كسب تريبون شد كه مورد تشويق حاضران قرار گرفت اما پس از پايان مراسم وي از سوي هواداران معين تهديد شد كه در صورت ادامه فعاليت هايش با چاقو و قمه پذيرايي خواهد شد.

آقاي امين قلعه اي از اعضاي انجمن نيز در تريبون آزاد مطالبي را مطرح نمود كه دكتر معين قادر به پاسخگويي به هيچكدام از مطالب وي نبود. ايشان نيز پس از پايان مراسم مورد حمله هواداران معين قرار گرفتند اما نهايتا با تدبير ديگر اعضاء موقتا خطر رفع گرديد.

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19071

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'گزارشي از وقايع مراسم سخنراني معين در دانشگاه اصفهان، همراه با تصاويري از اين گردهمايي' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016