دوشنبه 17 اسفند 1383

تصاوير ديگري از وقايع مراسم سخنراني معين در دانشگاه اصفهان

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 

[گزارشي از وقايع مراسم سخنراني معين در دانشگاه اصفهان، همراه با تصاويري از اين گردهمايي]

دنبالک: http://mag.gooya.com/cgi-bin/gooya/mt-tb.cgi/19074

فهرست زير سايت هايي هستند که به 'تصاوير ديگري از وقايع مراسم سخنراني معين در دانشگاه اصفهان' لينک داده اند.
Copyright: gooya.com 2016